Financiële gegevens

Datasheet Endpoint

Oplossing voor internationale financiën

QAD Financials is ontwikkeld voor wereldwijde productiebedrijven van elk formaat en biedt uitgebreide tools voor beheer, budgettering, analyses en rapportages. Lokale bedrijfsprocessen worden wereldwijd ondersteund door geïntegreerde lokale talen en internationalisering. QAD Adaptive ERP ondersteunt naleving van IFRS en Multi-GAAP zodat zaken accuraat kunnen worden afgerond en gerapporteerd.

QAD Financials

QAD Financials biedt wereldwijde fabrikanten een volledige oplossing waarmee ze kunnen voldoen aan huidige én toekomstige behoeften op het gebied van financiële rapporten en operationele activiteiten.

Voldoe aan complexe wettelijke eisen en rapportageregels en scheid taken en controles strikt.

Financiële gegevens
 • Multi-GAAP
 • Volg de juiste wet en regelgeving voor het voeren van administratie, zoals lokaal per land bepaald, in elke regio of divisie van uw bedrijf.
 • Shared Services
 • Centraliseer het uitrollen van normen binnen de gehele organisatie en profiteer van schaalvoordelen en consistentie.

 • General Ledger
 • Vereenvoudig uw wereldwijde internationale verslaglegging in alle divisies en regio's en houd alle financiële transacties bij – in welke valuta dan ook.
 • Consolidations
 • Combineer de financiële gegevens van een aantal entiteiten in uw organisatie in één geconsolideerde reeks financiële overzichten.

 • Allocations
 • Vereenvoudig de verdeling van uw kosten en omzet door bedragen automatisch te verdelen op basis van zelf gedefinieerde algoritmen.
 • Budgeting
 • Gebruik het huidige budget of daadwerkelijke of geanticipeerde begrotingen en maak meerdere budgetten op basis van unieke ‘wat als’-scenario's in een willekeurig aantal rapporten en analyses.

 • Accounts Receivable
 • Bewaak saldi van klanten, ondersteun kredietbeheer, maak overzichten en verouderingsrapporten en registreer betalingen van klanten, inclusief digitale verzending van bedragen.
 • Credit Management
 • Verbeter uw bedrijfsresultaat door het aantal afschrijvingen voor vorderingen te verminderen en operationele kosten te verlagen.

 • Accounts Payable
 • Stroomlijn het proces voor te betalen posten, van inkooporders tot betalingen aan leveranciers, beheer leveranciersaccounts, bewaak openstaande posten en automatiseer de verwerking van betalingen door leveranciers.
 • Cost Management
 • Voer simulaties en analyses uit met meerdere kostensets die door gebruikers worden gedefinieerd.

 • Bank and Cash Management
 • Automatiseer de verwerking van betalingen via internetbankieren en digitale import en afstemming van bankafschriften.
 • QAD Enhanced Controls
 • Vertrouw op de strikte naleving van authenticiteit, integriteit, audits en vertrouwelijkheid ten aanzien van digitale gegevens.

 • Financial Analysis
 • Analyseer en ontwikkel bedrijfsplannen en begrotingen beter en meet de prestaties.
 • QAD Fixed Assets
 • Verminder de tijd en kosten voor het beheren van middelen dankzij één invoeromgeving en integratie met QAD Financials.

 • Governance, Risk & Compliance
 • Zorg dat u voldoet aan regelgeving, zoals Sarbanes-Oxley (SOX) of de Japanse variant, J-SOX.
 • QAD Logistics Accounting
 • Volg en bewaak vrachtkosten en financiële transacties door vrachtkosten voor vertraagde of ontbrekende facturen op te tellen en terug te vorderen.

 • Management Reporting
 • Maak periodiek of ad hoc rapporten voor de directie en overheid, zodat de staat van de organisatie kan worden geanalyseerd.
 • Multi Currency
 • Doe zaken en genereer geconsolideerde rapporten in welke valuta dan ook.

 • QAD Sales and Use Tax Interface
 • Automatiseer de naleving van Amerikaanse en Canadese verkoop- en gebruiksheffingen en automatiseer de teruggave van verkoop- en gebruiksbelastingen.
 • Tax Management
 • Bereken belastingen voor meerdere landen in dezelfde database zonder dat er een regionaal belastingsysteem nodig is.

Internationalisering
 • Internationalization
 • Vereenvoudig uw lokale handelswijzen en de naleving van regelgeving en rapportage-eisen in specifieke landen.
financials erp, revenue recognition

Nieuwe regels voor het erkennen van inkomsten

Er komen nieuwe regels voor het erkennen van inkomsten. Deze zijn van invloed op de manier waarop de meeste bedrijven erkennen.

Zullen we afspreken?

Ik ben geïnteresseerd in QAD Adaptive Applications.