Co to jest Adaptacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne?

Światowi producenci stoją w obliczu coraz większych skokowych zmian w przemyśle spowodowanych przez nowe technologie, zmieniające się preferencje konsumentów a także zmiany ekonomiczne i geopolityczne. Aby przetrwać i wciąż się rozwijać, producenci muszą być w stanie wprowadzać innowacje i dostosowywać modele biznesowe w szybkim tempie. QAD nazywa te firmy Adaptacyjnymi Przedsiębiorstwami Produkcyjnymi.

QAD pomaga producentom szybko planować i reagować na skokowe zmiany w przemyśle, aby mogły rozwijać się jako Adaptacyjne Przedsiębiorstwa Produkcyjne. Tradycyjne taktyki, procesy i systemy często ograniczają zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmian. QAD dostarcza producentom szybkie, elastyczne i skuteczne rozwiązania ERP w chmurze, aby mogli skupić się na zmianach w przemyśle, z którymi borykają się obecnie i zapewnić elastyczność umożliwiającą sprostanie przyszłym wyzwaniom.

Charakterystyka Adaptacyjnego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego

Inteligencja

Wgląd w operacje, zmiany na rynku i klientów w czasie rzeczywistym.

Innowacyjność

Zakłócanie rynku nowymi procesami, usługami i produktami.

Elastyczność

Szybkie reagowanie na wewnętrzne i zewnętrzne zmiany w biznesie.

adaptive manufacturing enterprise, diagnostic

Czy Twoja firma jest Adaptacyjnym Przedsiębiorstwem Produkcyjnym?

Określ, gdzie Twoja organizacja znajduje się na skali zdolności adaptacyjnych i zdiagnozuj swoją zdolność do radzenia sobie ze zmianami w oparciu o Adaptacyjny Model Dojrzałości Przedsiębiorstwa Produkcyjnego QAD.

Jak producenci mogą się rozwijać w nowej erze zakłóceń?

Adaptacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne charakteryzują trzy podstawowe cechy: inteligencja, innowacyjność i elastyczność. Cechy te pozwalają producentom na planowanie wykraczające poza zwykłe przetrwanie i wykorzystywanie zakłóceń na swoją korzyść.

Rozwiązania QAD dla Adaptacyjnych Przedsiębiorstw Produkcyjnych

QAD dostarcza elastyczne rozwiązania, stworzone w oparciu o ekspertyzy biznesowe prezentujące najlepsze praktyki i procesy, które pomagają klientom budować ich Adaptacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne. Dowiedz się więcej o Rozwiązaniach QAD.

Zapoznaj się z Rozwiązaniami

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.