Cyfrowa transformacja

Producenci działają w otoczeniu coraz silniejszej konkurencji. Zmuszeni są zwiększać produktywność, podnosić wydajność łańcucha dostaw i swoją rentowność, dostarczając wysokiej jakości produkty, które zachwycą klientów. Cyfrowa transformacja to kluczowa inicjatywa, która pomaga producentom w tym trudnym otoczeniu biznesowym, jednak wybranie zaawansowanej technologii spośród wielu dostępnych opcji i wdrożenie jej może być przytłaczającym zadaniem jeżeli nie ma się odpowiedniego planu. W jaki więc sposób producent może sprawnie dokonać priorytetyzacji, a następnie wybrać i wdrożyć te technologie, aby zrealizować założone cele?

Badaj, szkól i oceniaj

Unowocześniaj i współpracuj

Twórz produkty i integruj

Zespół QAD aktywnie pracuje z klientami w środowisku wirtualnym nieustannie wprowadzając innowacje podnosząc jakość produktów. Interfejs oparty na platformie pozwala na rozbudowe i wprowadzanie nowych, spersonalizowanych funkcji wykraczających poza podstawowe systemy ERP. Klienci QAD są zatem dobrze przygotowani do dostosowywania się do dynamicznych zmian technologicznych.

 

Zaawansowane technologie

Przyszłość produkcji już tu jest

QAD śledzi postęp technologiczny i wybiera zaawansowane technologie na podstawie ich potencjalnego pozytywnego wpływu w zastosowaniach produkcyjnych:

QAD Labs jest wirtualnym centrum współpracy, które pozwala QAD i naszym klientom na eksperymentowanie z zaawansowanymi technologiami w celu sprostania wyzwaniom produkcyjnym. Współpraca w QAD Labs pozwala obu stronom - QAD i klientowi - eksperymentować z nowymi i kształtującymi się technologiami oraz umożliwia ich szybką ocenę i potencjalne zastosowanie w formie programu pilotażowego. Bez względu na technologię, QAD posiada platformę i zasoby, pozwalające na rozwój możliwości naszych klientów.

Przełamywanie barier cyfrowej tranformacji

Prawie każda firma ma plany dotyczące cyfrowej transformacji, ale niewiele je realizuje. Co by było, gdyby producenci znaleźli rozwiązania, które nie były brane pod uwagę, a które pozwalają na przełamywanie blokujących ich barier?

Zintegrowana, urposzczona produkcja w czasie rzeczywistym bez nakładu papierowych dokumentów

Usprawnij współpracę i zdobądź wiedzę niezbędną do szybkiego spełnienia wymagań klienta dzięki kompleksowemu pozyskiwaniu danych operacyjnych.

 

Rywalizacja wywołuje zmiany;
technologia jest ich paliwem

 

 

Firma DS Smith działa jeszcze bardziej energicznie dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości danych, które pomagają podejmować świadome decyzje, optymalizować procesy i usprawniać automatyzację. Specjalnie zaprojektowane, zaawansowane technologie są wbudowane w QAD Enterprise Platform w taki sposób, że ich wdrożenie jest nieinwazyjne. Wprowadzanie technologii w całej bazie klientów QAD oznacza mniejsze ryzyko i koszty po stronie każdego klienta. Zaawansowane technologie dodawane do QAD Adaptive ERP mogą być wykorzystywane we wszystkich aplikacjach poprzez QAD Enterprise Platform. Poniżej przedstawiamy inne przykłady tego, jak QAD przyjmuje zaawansowane technologie:

  • Scenariusze QAD Labs
  • Zmiany modelu biznesowego
  • Integracja repozytoriów danych
  • Zakład produkcyjny / Internet rzeczy (IoT)

ERP a Twoja droga do Przemysłu 4.0

Szybkie tempo zmian i wyzwania stojące przed współczesnym biznesem wymagają bezprecedensowej elastyczności wspieranej przez technologie typu agile.

Zaawansowane technologie spowodowały transformację branży produkcyjnej

Przemysł 4.0 dodał przewagę konkurencyjną do inteligentnej produkcji, ponieważ przedsiębiorstwa osiągają nowe poziomy wydajności dzięki zoptymalizowanym procesom i wzrostowi wydajności.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.