Cyfrowa transformacja i zaawansowane technologie

Producenci działają w otoczeniu coraz silniejszej konkurencji, muszą więc zwiększać produktywność, podnosić wydajność łańcucha dostaw i swą rentowność, dostarczając wysokiej jakości produkty, które zachwycą klientów. Cyfrowa transformacja to kluczowa inicjatywa, która pomaga producentom w tym trudnym otoczeniu biznesowym, jednak wybranie zaawansowanej technologii spośród wielu dostępnych opcji i wdrożenie jej może być przytłaczającym zadaniem jeżeli nie ma się odpowiedniego planu. W jaki więc sposób producent może sprawnie ustalić priorytety, a następnie wybrać i wdrożyć te technologie, aby zrealizować założone cele?

Badaj, szkól i oceniaj

Unowocześniaj i współpracuj

Twórz produkty i integruj

QAD posiada zespół ds. kluczowych technologii, który stale bada, ocenia i nadaje priorytet pojawiającym się technologiom. Zespół aktywnie współpracuje z producentami, wprowadza innowacje, zwiększa możliwości producentów jednocześnie skracając czas oczekiwania na korzyści dla klientów.

Zastosowanie zaawansowanych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności biznesu.

 

Zaawansowane technologie

Przyszłość produkcji już tu jest

QAD śledzi postęp technologiczny i wybiera zaawansowane technologie na podstawie ich potencjalnego pozytywnego wpływu w zastosowaniach produkcyjnych:

 

Rywalizacja wywołuje zmiany;
technologia jest ich paliwem

 

 

Firma DS Smith działa jeszcze bardziej energicznie dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości danych, które pomagają podejmować świadome decyzje, optymalizować procesy i usprawniać automatyzację. Specjalnie zaprojektowane, zaawansowane technologie są wbudowane w QAD Enterprise Platform w taki sposób, że ich wdrożenie jest nieinwazyjne. Wprowadzanie technologii w całej bazie klientów QAD oznacza mniejsze ryzyko i koszty po stronie każdego klienta. Zaawansowane technologie dodawane do QAD Adaptive ERP mogą być wykorzystywane we wszystkich aplikacjach poprzez QAD Enterprise Platform. Poniżej przedstawiamy inne przykłady tego, jak QAD przyjmuje zaawansowane technologie:

  • Scenariusze QAD Labs
  • Zmiany modelu biznesowego
  • Integracja repozytoriów danych
  • Zakład produkcyjny / Internet rzeczy (IoT)

ERP a Twoja droga do Przemysłu 4.0

Szybkie tempo zmian i wyzwania stojące przed współczesnym biznesem wymagają bezprecedensowej elastyczności wspieranej przez technologie typu agile.

Zaawansowane technologie zmieniają przemysł produkcyjny

W epoce Przemysłu 4.0 jeszcze większą przewagę konkurencyjną mają firmy stosujące "smart manufacturing", co pozwala im osiągać nowe poziomy skuteczności działania dzięki optymalizacji procesów i wzrostowi produktywności.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.