QAD Enterprise Platform

Zmiany w środowisku biznesowym oraz w sposobie wytwarzania produktów mają ogromny wpływ na taktyki stosowane przez producentów oraz na wszystkie powiązane procesy biznesowe. O efektywności systemu ERP stanowi jego zdolność do szybkiego reagowania na te zmiany, ciągłego dopasowywania się, oraz wspierania nowych procesów biznesowych. Tradycyjne systemy ERP nie zostały zaprojektowane z myślą o zmianach i nie są w stanie wspierać procesów "ostatniej mili", które są unikatowe dla każdego producenta.

Łatwe upgrade

Rozszerzona funkcjonalność

Low-code / No-code

QAD Enterprise Platform umożliwia maksymalizację zwrotu z inwestycji w ERP gdyż pozwala na osiągnięcie lepszego dopasowania do potrzeb firmy i szybką reakcję na przyszłe zmiany. Dzięki temu firmy produkcyjne mogą błyskawicznie rozbudowywać i tworzyć nowe, niezawodne, bezpieczne i skalowalne aplikacje. Upgrade jest szybszy i łatwiejszy niż w tradycyjnych metodach, dzięki czemu system jest zawsze aktualny a luka między potrzebami biznesu a funkcjonalnościami ERP maleje. Ponadto system ten ułatwia też wprowadzanie nowych funkcji i zaawansowanych technologii.

QAD Enterprise Platform maksymalizuje zwrot z inwestycji w ERP dzięki temu, że łatwo go dopasować do obecnych potrzeb, a także wdrażać zmiany w przyszłości.

System ERP gotowy na przyszłość

Ze względu na swą elastyczność, system QAD Enterprise Platform upraszcza wdrożenie funkcjonalności unikatowych dla danego producenta. Rozszerzenia nie przeszkadzają w upgrade'ach w przyszłości, co ułatwia szybką transformację cyfrową.

 

QAD Enterprise Platform:

Wyeliminowanie customizacji systemu ERP

W tradycyjnych systemach ERP dopasowanie ich do potrzeb danego klienta jest realizowane poprzez customizacje, których tworzenie i utrzymanie jest kosztowne i czasochłonne. Utrzymanie customizacji jest również trudne, a ich modyfikacje - drogie, co z kolei oznacza, że system ERP staje się mniej elastyczny, a upgrade i dodawanie funkcjonalności - trudniejsze. QAD Enterprise Platform zapewnia producentom:

  • Obniżenie kosztów przez szybkie wdrożenie zaawansowanych technologii w biznesie i ułatwienie transformacji cyfrowej
  • Możliwość stałego monitorowania wyników biznesowych, lepszego podejmowania decyzji i mierzenia wyników dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i zaawansowanym narzędziom KPI
  • Spełnienie wymagań charakterystycznych dla danego producenta poprzez szybką rozbudowę aplikacji, co umożliwia dostosowanie się do zmieniających się priorytetów biznesowych i potrzeb informacyjnych
  • Podniesienie wydajności i zdolności do reagowania na wymagania klientów dzięki szybkiej aktualizacji do nowych wersji
 

Szybkie wdrożenie zaawansowanych technologii; wsparcie transformacji cyfrowej.

mint jutras, qad enterprise platform

Mint Jutras: QAD Enterprise Platform

Na początku była to inicjatywa dotycząca tylko doświadczeń użytkownika, jednak szybko przerodziła się w system z prawdziwego zdarzenia: QAD Enterprise Platform.

Przeczytaj raport

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.