Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Datasheet Endpoint

QAD CEBOS: Narzędzia projektowania stworzone z myślą o doskonałości operacyjnej

Optymalizuj wyniki działalności produkcyjnej i utrzymuj zgodność z branżowymi normami jakości przy użyciu rozwiązania w zakresie zarządzania jakością na poziomie przedsiębiorstwa QAD CEBOS. Uzyskuj najwyższej klasy automatyzację dzięki metodykom zaawansowanego procesu planowania jakości (Advanced Product Quality Planning - APQP), w tym dzięki procesowi zatwierdzania części produkcji (Production Part Approval Process - PPAP) i przepływu procesów. Producenci korzystają na tej niezmiernie istotnej funkcjonalności, realizującej działania korekcyjne i zapobiegawcze (Corrective and Preventive Action - CAPA), raportujące niezgodności (Non-Conformance Reporting - NCR), jak również zarządzanie zażaleniami klientów i opracowywanie sprawozdań ze zdarzeń niepożądanych. Wbudowywanie zarządzania jakością na każdym etapie procesu projektowania i produkcji zapobiega sytuacjom, w których problemy w firmie docierają do klientów. Podejście zapobiegawcze daje oszczędności finansowe i poprawia reputację firmy.

qad cebos

Przyjmij zapobiegawcze podejście do osiągania doskonałości operacyjnej.

Rozwiązania w zakresie zarządzania jakością na poziomie przedsiębiorstwa
  • Zaawansowany proces planowania jakości (Advanced Product Quality Planning - APQP)
  • Śledź projekty, dotrzymuj terminów ich realizacji i zadbaj o to, aby problemy były rozwiązywane zanim dotrą do klientów.
  • Wsparcie i kontrola dokumentacji
  • Ograniczaj marnotrawstwo i nieefektywne działania, zarazem sprzyjając precyzji w działaniu. Zarządzanie szkoleniami i ich śledzenie zapewniają posiadanie przez pracowników wymaganego przeszkolenia.

  • Działalność operacyjna
  • Spełniaj normy wymogów branżowych, opierając się na odpowiednim zarządzaniu dostawcami; sprawdzaj kalibrację procesów i sposób zarządzania nimi; korzystaj z narzędzi sprawdzania i statystycznej kontroli procesów (Statistical Process Control - SPC).
  • Ewaluacja
  • Zarządzaj wielopoziomowymi audytami procesów w celu zapewnienia spełniania branżowych standardów zgodności z wymogami. Zarządzanie skargami zapewnia satysfakcję klientów dzięki śledzeniu zażaleń składanych dowolnym kanałem i odpowiedniemu na nie reagowaniu.

  • Ulepszanie
  • Procesy CAPA/NCR zapobiegają sytuacjom, w których problemy docierają do klientów i proaktywnie zapobiegają niezgodności produktów z wymaganiami.

5 faz APQP: Przegląd kluczowych wymagań

Ta infografika ukazuje to jak stosowanie procesów APQP pomaga w minimalizacji ryzyka poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych prowadzących do większej kontroli nad jakością i do sukcesów biznesu.

Biznesowa ocena zarządzania jakością

Odkrywaj obszary, w których Twoja firma może zrobić więcej, dążąc do doskonałości operacyjnej.

Jak prawidłowo wdrażać APQP: proces i korzyści

Dowiedz się, jak szybko wprowadzać produkty na rynek, nie tracąc przy tym na jakości.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video