Datasheet Endpoint

Motoryzacja

Rozwiązania ERP zaprojektowane dla firm z branży Inżynierii samochodowej

W możliwej do przewidzenia przyszłości ogólnoświatowa produkcja samochodów będzie w dalszym ciągu wzrastać. Producenci stają przed rosnącym popytem na pojazdy elektryczne, autonomiczne oraz służące do różnych rozwiązań mobilności. Bez zmian pozostaje natomiast dogłębne skupienie na satysfakcji klienta. Kampanie przywoławcze i problemy z jakością mogą negatywnie wpływać na markę producenta. W rezultacie łańcuch dostaw podlega coraz większej presji w kierunku transformacji organizacji przy utrzymaniu rentowności, zapewnianiu wysokiej jakości produktów i terminowości dostaw.

Automotive Industry Pistons

93 ze 100

najlepiej sprzedających się samochodów na świecie zostało wyprodukowane przy użyciu rozwiązań QAD

60

krajów, w których działają klienci QAD w branży motoryzacyjnej

4,5 bln USD

roczne przychody klientów QAD w branży motoryzacyjnej

QAD Automotive Industry Brochure.

Cloud ERP dla branży motoryzacyjnej

QAD ma ugruntowaną historię wdrażania efektywnych rozwiązań ERP u producentów motoryzacyjnych.

 

Tower International buduje Efektywne Przedsiębiorstwo


Dzięki QAD Automotive ERP i zaawansowanym technologiom, Tower International jest w stanie utrzymywać wysoką precyzję i jakość, jakiej wymagają jej odbiorcy.


 Anchor name: #autosub

Najważniejsze segmenty w motoryzacji:

QAD dostarcza wysokiej jakości branżowe oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Aby wynieść Twoją firmę na wyższy poziom, w każdej z naszych edycji branżowych skupiamy uwagę na segmentach pionowych. Naszym celem jest pomóc Twojej firmie w osiąganiu poziomu Efektywnego Przedsiębiorstwa.

Poddostawcy motoryzacyjni muszą spełniać normy branżowe o znaczeniu krytycznym, takie jak Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (MMOG/LE) oraz IATF 16949:2016 (wcześniej ISO/TS 16949). Procesy QAD nastawione na przemysł motoryzacyjny i wbudowane najlepsze praktyki branżowe pomagają dostawcom przemysłu motoryzacyjnego w zmniejszaniu kosztów, zwiększaniu rentowności, redukcji ryzyka łańcucha dostaw i poprawie planowania i widoczności łańcucha dostaw.

QAD Adaptive ERP

Nasze rozwiązanie zostało opracowane specjalnie dla łańcucha wartości przemysłu motoryzacyjnego.

Produkcja

Czy jesteś zadowolony ze swoich mocy produkcyjnych i wydajności operacyjnej?

Łańcuch dostaw

Czy masz wgląd w zapotrzebowanie, aby móc szybko reagować na jego zmiany?

Zarządzanie odbiorcami

Czy Twoja firma dostraja się do strategii i działań promocyjnych jej odbiorców?

Finanse

Czy jesteś w stanie szybko i na czas zamykać księgi rachunkowe w dowolnej lokalizacji na świecie?

Analityka

Czy jesteś w stanie mierzyć wyniki i śledzić trendy na przestrzeni całej organizacji?

Integracja

Czy Twoje systemy łączą się ze sobą nawzajem i z systemami kontrahentów?

Czy odpowiednio chronisz swój status priorytetowego dostawcy?

W dzisiejszych łańcuchach dostaw w przemyśle motoryzacyjnym kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu ma rozpoznawanie ryzyka i zarządzanie nim. Brak takiej zdolności może kosztować Twoją firmę utratę statusu priorytetowego dostawcy.

MMOG/LE

Czy potrzebujesz pomocy w spełnieniu wymogów MMOG/LE? QAD posiada oparte na najlepszych praktykach narzędzia zapewniające utrzymanie właściwego kursu.

Skutecznie zarządzaj dostawcami dzięki komunikacji na bieżąco

Dowiedz się, jak YFAI India poprawiła wydajność produkcji, zarządzanie dostawcami i obsługę klientów dzięki QAD Supplier Portal.

akebono, thailand, brakes, qad automation solutions

Akebono poprawia dokładność danych i wydajność produkcji dzięki QAD Automation Solutions

Producent hamulców samochodowych, firma Akebono, zwróciła się ku rozwiązaniom QAD Automation Solutions, aby uzyskiwać bardziej rzetelne informacje na temat swoich produktów, zapewniających wyższy poziom widoczności rentowności produktów.

Firma Brose Thailand staje się bardziej efektywnym przedsiębiorstwem

Dowiedz się, w jaki sposób firma Brose Thailand obniżyła koszty transportu, zmniejszając przy tym nadwyżki zapasów i poprawiając planowanie dzięki przejściu na QAD Enterprise Edition.

QAD CEBOS EQMS zapewnia kontrolę jakości na poziomie spółki

Firma SMR, produkująca części samochodowe, wbudowała QAD QMS w posiadany już system ERP QAD w celu uzyskania realnych korzyści zarówno dla swoich dostawców, jak i odbiorców.

Firma Tsubakimoto przenosi nowy zakład na działanie w chmurze, korzystając z QAD Easy On Boarding

Dowiedz się, jak rozszerzenie systemu i zorganizowane przejście na rozwiązanie chmurowe pozwoliło firmie Tsubakimoto stworzyć lustrzane systemy w nowym i już istniejącym zakładzie produkcyjnym.

Osiągaj wyniki dzięki QAD Cloud EDI

Firma Plasan skupia się na swojej zasadniczej działalności dzięki temu, że systemy elektronicznej wymiany dokumentacji (EDI) w chmurze zapewnia jej potrzebne zasoby eksperckie i wsparcie.

Z dumą współpracujemy z…

Bez QAD nic nie moglibyśmy zrobić.

Christophe Sib, Global IT Operations Director, SMR

Christophe Sib, Global IT Operations Director, SMR

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.