Globalne standardy MMOG/LE dla dostawców z branży motoryzacyjnej

Utrzymaj efektywność swojego łańcucha dostaw

Rosnący przemysł motoryzacyjny jest zależny od pewnego standardowego poziomu sprawności przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (MMOG/LE) jest globalnym standardem służących do oceniania procesów zarządzania łańcuchem dostaw w odniesieniu do najlepszych praktyk w branży. Ułatwia on prowadzenie efektywnych relacji pomiędzy producentami (OEM) i ich dostawcami. Eksperci QAD wspierają i prowadzą dostawców samochodów na drodze do bardziej efektywnego i zgodnego łańcucha dostaw.

mmogle, mmog/le

Czym jest MMOG/LE dla Dostawców Samochodów?

Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation (MMOG/LE) stanowi kompleksową samoocenę, powszechnie uznawaną za kluczowy standard w zakresie doskonałości łańcucha dostaw w motoryzacji.

Dlaczego używać QAD do celów MMOG/LE?

QAD ma potwierdzone doświadczenie w skutecznym pomaganiu klientom w spełnianiu standardów MMOG/LE i zapewnia lepsze szkolenie niż jakikolwiek inny dostawca systemów ERP. Oto co robi QAD, aby zapewnić najwyższej klasy wsparcie w Twojej drodze ze standardami MMOG/LE.
 • QAD uczestniczył w pracach nad MMOG/LE od jego wersji 2.
 • Certyfikowani instruktorzy QAD prowadzą szkolenia w imieniu AIAG/Odette.

 • Instruktorzy z QAD szkolą dostawców w ramach seminariów OEM, AIAG i Odette.
 • QAD pomaga dostawcom w przechodzeniu ocen OEM w oparciu o proces QAD MMOG/LE Q-Scan.

 • Jeden z ekspertów QAD został nagrodzony przez AIAG/Odette za uczestnictwo we wdrażaniu i opracowywaniu MMOG/LE.
 • W edycji dla przemysłu motoryzacyjnego zawarte są mapy procesów oparte na MMOG/LE.

 • QAD opublikował arkusz rozwiązań rozpisany na wszystkie 187 kryteriów MMOG/LE.

8-20%

poprawa oceny dostawcy według MMOG/LE

17-60%

zmniejszanie poziomu zapasów w wyniku MMOG/LE

50%

Zmniejszenie wymaganej ilości szkoleń w wyniku MMOG/LE

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

Na czym polega ocena MMOG/LE?

MMOG/LE opracowano z myślą o ocenianiu procesów związanych z łańcuchem dostaw firmy w odniesieniu do najlepszych praktyk w branży. Ocena ta obejmuje:
 • Strategię i doskonalenie
 • Organizację pracy

 • Planowanie mocy produkcyjnych i produkcji
 • Styk z odbiorcą

 • Kontrolę produkcji i produktu
 • Styk z dostawcą

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

QAD prowadzi szkolenia w zakresie MMOG/LE w imieniu AIAG i Odette
w Ameryce Północnej, Azji-Pacyfiku i Europie Wschodniej.

QAD jest członkiem globalnej grupy roboczej AIAG i Odette ds. MMOG/LE i uczestniczyła w opracowaniu i wdrażaniu standardu od 2003 r.

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video
 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu oceny MMOG/LE?

Szukasz wsparcia w spełnianiu wymagań MMOG/LE? Nasze wyjątkowe usługi doradcze zapewnią Twojej firmie pomyślne przejście oceny.

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video