Łańcuch dostaw

Datasheet Endpoint

Widoczność globalnego łańcucha dostaw

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących sukces firmy produkcyjnej jest jej łańcuch dostaw. Rozwiązania QAD Supply Chain to bieżące wsparcie w podejmowaniu decyzji, lepsze planowanie i prognozowanie, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw. Dzięki nim producenci są w stanie monitorować i planować ewentualne zaburzenia, jednocześnie utrzymując skutecznie działający proces zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki zaawansowanym narzędziom łatwiej jest planować, zarządzać i sterować globalnymi łańcuchami dostaw, oraz optymalizować ich wydajność, od etapu surowców po klienta końcowego.

QAD Supply Chain

QAD Supply Chain to rozwiązanie do zarządzania, które pozwala producentom stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi konieczność zarządzania złożonymi i wciąż zmieniającymi się globalnymi łańcuchami dostaw.

Zwiększaj marże, obniżaj koszty i przyspieszaj realizację zleceń dzięki dobrej widoczności łańcucha dostaw.

Realizacja łańcucha dostaw
 • Distribution Requirements Planning (DRP)
 • Umożliwia łatwe planowanie, zarządzanie i rejestrowanie kosztów związanych z przenoszeniem artykułów pomiędzy placówkami.
 • Purchasing
 • Uzyskuj wgląd w przyszłe potrzeby zakupów, pomagając dostawcom w lepszym przygotowaniu na zmiany zapotrzebowania i utrzymaniu wysokiego poziomu terminowości dostaw.

 • Supplier Performance
 • Śledź i raportuj pracę dostawcy w odniesieniu do określonych parametrów i kluczowych wskaźników, co umożliwi stałe monitorowanie i omawianie z dostawcami jakości i wyników ich pracy.
 • QAD Supplier Portal
 • Dziel się z dostawcami informacjami na temat zapasów, tworzenia harmonogramów, zamówień zakupu, wysyłek, kanbanów, faktur i BOM'ów.

 • Release Management
 • Interpretuj zapotrzebowanie wśród klientów i zbiorczą rachunkowość zamówień według harmonogramu dostawcy, używając mechanizmów zawartych w umowie.
 • Mobile Approvals
 • Przeglądaj, zatwierdzaj, odrzucaj i przekierowuj oczekujące zapotrzebowania z poziomu urządzenia mobilnego.

 • Consignment Inventory
 • Upraszczaj dostawy, precyzyjnie śledząc oba rodzaje stanów magazynowych do wysyłki w kategoriach ilości do wysłania oraz poszczególnych lokalizacji.
 • QAD Warehousing
 • Zarządzaj skomplikowanymi magazynami, pobieraniem dużych ilości towaru i realizacją zleceń, a także skomplikowaną gospodarką przestrzeni magazynowej.

risk management, supply chain, automotive erp

Podniesienie poziomu zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw

Inteligentne planowanie jest i będzie rzeczą niezbędną. Ważne jest, aby na skuteczną strategię zarządzania ryzykiem przeznaczyć odpowiednie środki i zastosować dla niej właściwą taktykę.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.