Produkcja

Datasheet Endpoint

Rozwiązanie ERP dla producentów, które zmienia się wraz z Twoją firmą

Przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują elastyczności - aby zmieniać procesy, wykonywać integrację z przejętymi podmiotami, wprowadzać nowe produkty oraz spełniać wymogi prawne. System QAD ERP dla producentów dostosowuje się do każdego rodzaju produkcji i potrzeb wynikających z lokalizacji geograficznej. Pomiary jakości, centralne zarządzanie i automatyczne zbieranie danych zapewniają dokładne i kompletne informacje o produktach, materiałach i zapasach. Nasze oprogramowanie ERP dla produkcji posiada intuicyjne narzędzia planistyczne mogące dostosowywać produkcję do zmian popytu, a wbudowane moduły zarządzania jakością pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu doskonałości.

Przegląd oprogramowania QAD ERP dla producentów

System QAD ERP dla producentów pomaga globalnym firmom produkcyjnym prowadzić jednoczesną, multimodalną produkcję i zapewnia pełną kontrolę nad zamówieniami w całym procesie produkcyjnym.

ERP dla producentów obsługuje symultaniczną produkcję multimodalną.

Cechy QAD ERP dla producentów

 • Genealogia produktu
 • Śledzenie unikatowych atrybutów produktu i serii (w tym specyfikacji, wyników testów, siły i in.) w całym procesie produkcyjnym. Łatwe śledzenie dowolnego komponentu, od dostawy po klienta końcowego, za pomocą funkcji lot trace workbench.
 • Lean Manufacturing
 • Usprawnij procesy biznesowe by wyeliminować straty i podnieść jakość; zarządzaj stanami magazynowymi zgodnie z metodyką just-in-time wykorzystując zintegrowany system kanban.

 • QAD Automation Solutions (QAS)
 • Zbieraj dane materiałowe i produkcyjne, drukuj etykiety według formatu producenta, dostawcy lub klienta, by podnieść efektywność transakcji materiałowych.
 • Master Scheduling Workbench (MSW)
 • Szybko modyfikuj harmonogramy i wykonuj symulacje rezultatów przed wprowadzeniem zatwierdzonych zmian w harmonogramie.

 • Production Scheduling Workbench
 • Zapewnij osobom odpowiedzialnym za planowanie i harmonogramowanie wgląd w plany, harmonogramy i powiązane z nimi dane, umożliwiając kontrolę i współpracę na każdym etapie planowania produkcji i materiałów.
 • Pro/Plus
 • Zarządzaj sprzedażą, opłatami za kontenery i linie, harmonogramami transportu od dostawców, harmonogramami kolejności klientów i należnościami.

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa
 • QAD Enterprise Asset Management (QAD EAM)
 • Zarządzaj planowanym i nieplanowanym utrzymaniem sprzętu i maszyn, m.in. kalibracją, zakupem materiałów eksploatacyjnych (MRO) i kosztami inwestycji w środki trwałe.

 

Zasoby ERP dla producentów

 

 

 Anchor name: #vertically-integrated-quality-white-paper
vertically integrated quality, qad qms, quality planning

Jakość zintegrowana wertykalnie

Każdy producent musi zadbać o jakość swojego produktu. Wertykalnie zintegrowany system jakości umożliwia producentowi najskuteczniejsze zarządzanie wszystkimi kosztami jakości i czerpanie związanych z nim korzyści

Skutecznie zarządzaj dostawcami dzięki komunikacji na bieżąco

Dowiedz się, jak YFAI India poprawiła wydajność produkcji, zarządzanie dostawcami i obsługę klientów dzięki QAD Supplier Portal.

 Anchor name: #smr-qms-case-study
qad qms, smr, automotive erp

QAD CEBOS EQMS zapewnia kontrolę jakości w całej firmie

Producent części samochodowych SMR zintegrował QAD CEBOS EQMS z posiadanym systemem QAD ERP uzyskując wymierne korzyści zarówno dla dostawców jak i klientów.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.