เมื่อการผลิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรบริษัทถึงอยู่รอด?

 

จะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทในธุรกิจการผลิต แม้แต่บริษัทใหญ่ๆ ต้องปิดกิจการลง หรือบางบริษัทอาจมีการควบรวมกิจการ หรือถูกแทนที่ด้วยคู่แข่งขัน อะไรเป็นสาเหตุให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง หรือ ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก มาดูกัน

ความประมาทในการเตรียมการ

ผู้ผลิตหลายราย มักจะมองข้ามการปรับตัว และ การตอบสนองที่ไม่รวดเร็วเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาด นอกจากนี้ผู้นำในอุตสาหกรรมมักจะมีความเชื่อมั่นในระดับที่สูง ไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะปรับตัวหรือ มักจะเชื่อว่ารูปแบบธุรกิจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว สิ่งนี้ สามารถนำไปสู่การขาดการเตรียมพร้อมที่ทันท่วงทีต่อการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อถึงเวลานั้น บริษัทอาจจะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการของลูกค้าหรือตลาดได้เลย

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตมักพบว่า มีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งที่อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึง 3 ประการ ที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ

  1. Anything as a Service (XaaS) อะไรๆก็คืองานบริการ เป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งในปัจจุบันที่กำลังมาแรง มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง กรณีใกล้ตัวที่น่าสนใจ คือ ปัจจุบันใครๆก็ฟังเพลง โหลดเพลงผ่านแอปพลิเคชั่น ทำไมเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซีดีเพลงหรือซีดีภาพยนตร์  เราสามารถจ่ายง่ายๆรายครั้งหรือรายเดือนเพื่อเลือกฟังเพลงหรือชมภาพยนต์ที่เราชอบจริงๆแทนที่จะต้องซื้อทั้งซีดี ซึ่งรูปแบบธุรกิจเช่นนี้เริ่มมีผลต่อ การทำธุรกิจของ B2B มากขึ้นเช่นกัน
  2. Make to Order at Scale เป็นความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งผู้ใช้มักคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงต่อตัวบุคคลมากขึ้น ผลิตตามสั่ง ดูจะเป็นที่นิยมมากกว่า ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ในปัจจุบัน บริษัทรถยนต์พยายามจะผลิตรถที่ออกมาตอบสนองความเป็นตัวตนของผู้ขับในแต่ละกลุ่ม มากกว่าการแค่เป็นยานพาหนะ 
  3. Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ผู้ผลิตจะต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น เพื่อวัดผลและทำให้กระบวนการทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างทันท่วงที  ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ การที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในกระบวนการในการตรวจสอบสอบสินค้า ด้วยเทคโนโลยี หรือ แม้แต่การผลิตที่เปลี่ยนไป ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรือ แม้แต่ AI ในการผลิตมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสามารถทำให้เกิดการใช้งานรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในการแข่งขันในตลาด 

ผู้ผลิตจะสามารถรอดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงในระบบธุรกิจเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น  สามารถเกิดขึ้นได้ข้ามคืน เป็นเรื่องที่ผู้ผลิตต้องมีการเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็เพื่อป้องการการหยุดชะงักทางธุรกิจไม่ว่าจะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลองมาดูเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ

นำกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นสิ่งที่ธุรกิจให้ความสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ธุรกิจจะคำนึงถึงการการลงทุนที่คุ้มค่ากับอายุการใช้งานมากขึ้น ธุรกิจจะต้องต่อสู้เพื่อแข่งขันในตลาดมากขึ้น และผู้ที่ไม่มีแนวทางที่ถูกต้องก็จะต้องดิ้นรนมากที่สุดเช่นกัน

ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องเตรียมสร้างกลยุทธ์และวางแผนต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เมื่อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง เราควรจะต้องทำอะไร

คำตอบก็คือ การปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมด้วย ERP ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงองค์ประกอบสำคัญของการจัดการในธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นที่จะต้อง วางแผนการจัดการภายในองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่มี ความรวดเร็ว  ว่องไว และมีประสิทธิภาพ (Rapid Agile Effective) เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผลลัพธ์ให้กับธุรกิจได้ดีขึ้น ในขณะที่โซลูชัน ERP แบบดั้งเดิมอาจจะปรับเปลี่ยนได้ยากและไม่ทันสมัยเพียงพอ

ในตลาดซอฟต์แวร์ มีผู้ให้บริการ ERP ไม่มากนักที่จะโฟกัสอุตสาหกรรมการผลิตได้ตรงจุด QAD Adaptive ERP เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของ QAD  สามารถลดความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการการผลิตในอนาคต และในระยะยาวหากมีการปรับเปลี่ยนระบบ หรือ อัพเกรดก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในอนาคต 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิต

การปรับเปลี่ยนไม่ใช่เพียงแค่ระยะสั้น หากมีคำถามว่า “ในอีก 10 ปีข้างหน้าบริษัทจะยังคงอยู่ดำเนินธุรกิจได้อีกหรือไม่ และต้องมีกำไรที่เพิ่มขึ้น” เป็นคำถามที่น่าค้นหาคำตอบ อย่าเพียงแค่มองว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไร แต่ต้องศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคดด้วยเช่นกัน  ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยี หรือ สิ่งแวดล้อมในธุรกิจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง และถ้าคุณพบว่าตัวเองกำลังค้นหาซอฟต์แวร์ ERP อยู่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโต ไปพร้อมกับการลดต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับแรกต้องถามตัวเองก่อนว่า ทำไม ERP ถึงเข้ามามีบทบาทต่อการผลิต แล้ว ERP ตัวไหนที่จะตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้

การเลือกโซลูชั่น ERP ที่ใช่ โดยอ้างอิงเป้าหมายขององค์กร เพียงอย่างเดียว อาจไม่ช่วยให้ได้คำตอบที่ดีนัก จำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของธุรกิจที่จะตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธภาพ คือคำตอบที่สำคัญ เริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุนการทำงาน การหยุดชะงักของการผลิตก็จะไม่เกิดขึ้น  ดังนั้นทำไมไม่ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะไม่เพียงแต่จะยังคงอยู่ได้ แต่จะยังเติบโตได้ในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นการปรับตัวที่ทันท่วงที จะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต

แหล่งที่มา : https://blog.qad.com/2019/06/manufacturing-disruption-is-here-will-your-company-survive/

More Blog Entries

ทำความรู้จักระบบ "QAD Adaptive ERP"

ระบบ QAD Adaptive ERP คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ...

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก QAD Action Center

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า...