แนวทางกลยุทธ์การดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต

ในบทความนี้เราจะมาพิจารณา ขั้นตอนง่ายๆ สองขั้นตอนที่จะช่วยให้อุตสากรรมการผลิตสามารลดความเสี่ยงและช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ของการผลิตให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

การดำเนินงานตามกลยุทธ์นั้นแน่นอนว่าต้องใช้ความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการปรับปรุงกลยุทธ์นั้น เราลองมาดูความหมายของคำว่า
"ความสามารถในการดำเนินงาน" กันก่อน
 
ความสามารถในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น หมายถึง ความสามารถพื้นฐานในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ทางผู้บริหารองค์กรได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งหากองค์กรไม่มีความสามารถพื้นฐานในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ก็จะนำพาธุรกิจขององค์กรไปสู่ความล้มเหลวได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีโครงสร้างกระบวนการวางแผนเพื่อให้องค์กรสามารถยึดและดำเนินการปฏิบัติตาม

 

การวางแผนเชิงโครงสร้างในการผลิต

โดยทั่วไปแล้ว ผู้นำในองค์กรส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้:

 1. วางเป้าหมายองค์กร
 2. กำหนดกลยุทธ์
 3. พัฒนาความคิดริเริ่ม 
 4. ลงมือดำเนินการ

สำหรับในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น พวกเขาอาจมีเป้าหมายการเติบโตใหม่ๆที่สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ เช่น ผู้บริหารอาจมีการกำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นด้วยการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งพวกเขารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องคอยวางแผนและพัฒนาความคิดริเริ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยรองรับในการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว และต้องมีการกำหนดการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างชัดเจน และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะประกาศกลยุทธ์ใหม่ให้กับองค์กรเพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกลยุทธ์นั้นๆ

ารเอาชนะความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์การผลิต

การเอาชนะความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์การผลิตนั้น องค์กรจะต้องคอยพัฒนาความคิดริเริ่ม ซึ่งบางครั้งสิ่งที่คิดขึ้นมานั้นอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และอาจต้องมีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ซึ่งก็อาจใช้เวลานานพอสมควร หรือบางครั้งกระบวนการที่วางไว้อาจไม่ดีพอที่จะนำไปปรับใช้กับบางสภาพแวดล้อม และการที่จะหาซึ่งคู่ค้าที่เหมาะสมก็ไม่ใช้เรื่องง่ายเช่นกัน นอกจากนี้องค์กรยังต้องมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของทีมผู้บริหารที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือบางครั้งทำให้แผนการที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่พวกเขากำหนด  ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว สามารถทำได้โดยเพิ่มขั้นตอน กำหนดการตรวจสอบความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งผู้บริหารควรทำการตรวจสอบและทบทวนความสามารถในการดำเนินงานก่อนที่จะตัดสินใจคิดพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆขึ้น

โดยลักษณะของกระบวนการวางแผนเชิงโครงสร้างอาจมีลักษณะดังนี้:

 1. วางเป้าหมายองค์กร
 2. กำหนดกลยุทธ์
 3. การตรวจสอบความสามารถในการดำเนินงาน (เพิ่ม)
 4. พัฒนาความคิดริเริ่ม 
 5. ลงมือดำเนินการ

สำหรับการตรวจสอบความสามารถในการดำเนินงานจะมี 2 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่:

 1. กำหนดสถานะเป้าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุ ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น อาจเป็นเรื่องของการกำหนดธุรกิจขององค์กรว่าจะมีลักษณะและการดำเนินงานอย่างไรเมื่อมีการขยายธุรกิจไปยังสภาพแวดล้อมอื่นๆ
 2. ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถในการดำเนินการและพิจารณากระบวนการของระบบต่างๆ รวมถึงทักษะของบุคลากรในองค์กรและพันธมิตรที่มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อให้เราสามารถระบุหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่จำเป็นและความสามารถในปัจจุบันที่เรามี 

แหล่งที่มา https://blog.qad.com/2019/08/how-to-improve-execution-manufacturing-strategies-pt1/

More Blog Entries

ทำความรู้จักระบบ "QAD Supplier Portal"

  ...

ความท้าทายของ Digital Transformation ต่อกลยุทธ์ไอทีระดับองค์กร

Digital Transformation ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ไอทีระดับองค์กรอย่างไร     ...