ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของ Cloud กับการพัฒนากลยุทธ์องค์กร

 

องค์กรทั้งหลายต่างต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพหลัก จุดแข็ง จุดขายและเพิ่มผลกำไรให้ได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปรับแต่งกลยุทธ์ขององค์กรให้เหมาะสมและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การเข้าถึงตลาดและลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นความรับผิดชอบหลักของผู้นำองค์กรในปัจจุบัน

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรควรปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนทางธุรกิจให้เร็วเท่าทัน ทั้งการควบรวมกิจการ การขาย การลดขนาดหรือการจัดการสินทรัพย์ที่ด้อยประสิทธิภาพต่างๆ โดยในกระบวนการควบรวมหรือแบ่งแยกนั้น อาจเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันว่าความสามารถและมูลค่าทางธุรกิจภายหลังการควบรวมหรือลดขนาดจะยังคงอยู่ ทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านมักส่งผลต่อความสามารถทางธุรกิจขององค์กร

ดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่จึงมักลงนามข้อตกลงร่วมการบริการโอนถ่ายหรือ Transition Service Agreement (TSA) และกำหนดบทลงโทษสำหรับคนกลางผู้ให้บริการในการควบรวมกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการโอนถ่ายกิจการ ระบบการจัดการส่วนบุคคล ระบบการบริหารกระบวนการ และระบบสารสนเทศของทุกส่วนจะต้องปรับแต่งให้เข้ากันอย่างลงตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ของจริงสำหรับระบบสารสนเทศ เพราะความจำเพาะของระบบสารสนเทศ ทำให้การเปลี่ยนผ่านระบบ การเชื่อมประสานกลายเป็นเรื่องยากและเป็นงานยาก ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านและแปลงระบบสารสนเทศนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการทำผิดข้อตกลง TSA ได้

งานวิจัยโดย IBID พบว่ากว่า 58% ของผู้นำองค์กรคิดว่าเทคโนโลยี คือ ตัวแปรสำคัญในการสร้างผลกำไรให้กับผู้ให้บริการเปลี่ยนผ่านหรือเป็นความท้าทายใหม่ของตลาด ดังนั้น คุณภาพของสภาพแวดล้อมระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จึงเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านหลังการควบรวมกิจการ

องค์กรจึงควรต้องทำตามข้อกำหนด “การเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยนผ่านและโอนถ่าย” เมื่อมีการตัดสินใจที่จะขยาย ควบรวมหรือประสานการทำงานหลังการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการทางธุรกิจ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมถึงระบบวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร) ขององค์กรหรือองค์กรที่ถูกควบรวมอาจล้าหลัง ยุ่งยาก ไม่ยืดหยุ่นและเป็นระบบปิด ส่งผลให้องค์กรอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปกับการควบรวมหรือโอนถ่ายระบบ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรในขณะนี้คือ โซลูชัน Cloud ด้วยความยืดหยุ่น ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโซลูชันคลาวด์จะช่วยให้องค์กรสามารถขจัดปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดได้ รวมถึงการต้องลงทุน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้านไอทีราคาแพง ระบบที่ซับซ้อน การจัดการด้านความปลอดภัยและการอัพเกรดและอัพเดตอย่างต่อเนื่อง ถ้าองค์กรสามารถดึงทรัพยาการทั้งหมดที่พร้อมใช้งานมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักขององค์กรได้ หน่วยงานด้านไอทีก็ย่อมสามารถที่จะมุ่งไปที่การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและช่วยเสริมศักยภาพความสามารถหลักขององค์กรได้

แน่นอนว่า Cloud อาจไม่ใช่คำตอบในการช่วยเพิ่มศักยภาพหลักขององค์กร แต่ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่รวดเร็วทางธุรกิจขององค์กร ด้วยการรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ลดเวลาการเปลี่ยนผ่านและลดความเสี่ยงใน “การเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยนผ่านและโอนถ่าย” สำหรับองค์กรที่ต้องการความมั่นใจในการควบรวมหรือเปลี่ยนผ่าน

QAD ยินดีให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและช่วยให้คุณลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-202-9375

More Blog Entries

แนวทางการนำระบบ Cloud มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

  ...

QAD พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม ERP Cloud ที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและปลอดภัย

บริการคลาวด์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านแนวคิดและแอพพลิเคชัน...