ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

หากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเลือก ERP ไม่ว่าจะเป็น การเลือกดูฟังก์ชันของตัวระบบ กลไกเทคโนโลยี หรือ User Interface รวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดตั้งระบบ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมผู้บริหารของคุณจะเชื่อใจในระบบ ERP ที่จะนำมาสนับสนุนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันคือการลงทุนครั้งสำคัญทั้งในด้านของเวลาและเม็ดเงิน และบางครั้งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาหากเกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจระหว่างการติดตั้งระบบอีกด้วย

หัวใจสำคัญการเลือกระบบ ERP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นคือ คุณต้องมั่นใจได้ว่าระบบ ERP ที่คุณเลือกจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ และสามารถสนับสนุน ปรับเปลี่ยนความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อันเป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน

 

ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับระบบ ERP และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

 

คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ ERP ของคุณสอดคล้องและรองรับการเติบโตของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันดับแรกคุณควรจะต้องเริ่มต้นจากการระบุปัจจัยสำคัญ (critical factors) ที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจ หลังจากนั้นคุณจะต้องเจาะจงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการรวมถึงกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งเราต่างรู้ดีว่าการปรับปรุงเหล่านั้นจะต้องใช้ทรัพยากร เช่น บุคคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดหลักก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่นำมาใช้ประเมินความสอดคล้องระหว่างระบบ ERP และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

ตัวชี้วัดถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดผลลัพธ์และการประเมินความสำเร็จ รวมถึงกระบวนการปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนผลลัพธ์เหล่านั้นให้เกิดขึ้น

การรวบรวมความคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการกลั่นกรองตัวชี้วัดที่เหมาะสม จะส่งผลให้การใช้งานระบบ ERP ถูกมุ่งเน้นไปที่แก่นของธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะการใช้งาน (features) เพียงอย่างเดียว เพราะการใช้งานระบบ ERP คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวกำหนดและวัดผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทกับกระบวนการปฏิบัติงาน การระบุกระบวนการสำคัญเหล่านี้และความสอดคล้องระหว่างธุรกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทนั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จเลยก็ว่าได้

อันดับแรก คือ องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของปัญหาและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาหรือตัวชี้วัดที่องค์กรต้องการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงค่อยใช้ตัวชี้วัดระดับที่สองและระดับที่สามเพื่อเป็นกระบวนการวินิจฉัย โดยองค์กรสามารถระบุและปรับกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมได้ในขั้นตอนนี้

ตัวชี้วัดคือการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผลลัพธ์ กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และระบบ ERP 

เมื่อเวลาผ่านไปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณจะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปและองค์กรของคุณจะเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจขึ้นอยู่กับกรอบ KPI ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับกระบวนการ และกระบวนการกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นอีกด้วย

ระบบ ERP ของคุณจะมีบทบาทสำคัญในการติดตาม จัดการและนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการอย่างถูกต้องและอยู่ในบริบททางธุรกิจที่เหมาะสม
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขายระบบ ERP ควรมีปรัชญาของ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นในการช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้

QAD พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและช่วยให้คุณลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ยินดีให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษามืออาชีพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:        
คุณ ฐายิกา กงไกรลาศ (Business Development Representative)       
โทร : 02-202-9375       
อีเมล์ : t7k@qad.com 

 

More Blog Entries

ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Becoming An Effective Enterprise )   ...

ERP System Customizations: A Necessary Evil?

    สำหรับระบบ ERP การปรับแต่งระบบ (Customization)...