Business Adaptability – A Core Survival Strategy

ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจคือ กลยุทธ์หลักในการอยู่รอดของธุรกิจการผลิต

กุญแจที่สำคัญในการอยู่รอด คือความสามารถในการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิต ผู้คน หรือแม้กระทั่งองค์กรที่จะต้องมองหาข้อได้เปรียบเพื่อการอยู่รอดในตลาด ซึ่งสำหรับองค์กร ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลกำไร สร้างบริการ ความบันเทิง หรือคุณค่าอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

โดยในแง่ของธุรกิจหรือองค์กร ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การอยู่รอดของตนเอง ส่งผลให้องค์กรจึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ที่ควบคุมวิธีการที่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงซัพพลายเออร์ และลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์เหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆ พร้อมกับการรักษากลยุทธ์และวัตถุประสงค์หลักภายในองค์กร

ความสามารถในการปรับตัวสำหรับปัจจุบัน

แม้ว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับธุรกิจการผลิต แต่ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้ ด้วยการนำแนวคิดหรือกลยุทธ์เดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรและยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การปรับตัวของรถยนต์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นไฮบริด นำไปสู่การสร้างรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งนี้ถือเป็นความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีประสิทธิพภาพ

สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องรอบตัวอย่างฟุตบอล

Cesilio de los Santos อดีตนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยได้ค้นคว้ากลยุทธ์การปรับตัว เนื่องจากเขามีความเกี่ยวข้องกับการจัดทีมกีฬาในฟุตบอล เขาสัมภาษณ์ผู้เล่นผู้อำนวยการด้านเทคนิคโค้ชและแพทย์จากทีมลีกต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าควรจะปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมจากการระบาดของโควิด เนื่องจากการแพร่ระบาดไปถึงเม็กซิโกช้ากว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้ทีมจึงมีเวลาศึกษาจากตัวอย่างในประเทศอื่นๆ และเรียนรู้จากความสำเร็จตลอดจนข้อผิดพลาด ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบูรณาการจัดทำเอกสารทดสอบหรืออนุมัติแผนการใช้ในสถานการณ์นี้ แต่พวกเขาสามารถคาดการณ์ถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การล็อกดาวน์ยังส่งผลต่อการฝึกซ้อมและสมรรถภาพของผู้เล่น คณะกรรมการของทีมฟุตบอลขอให้ผู้เล่นอยู่ที่บ้าน พวกเขาดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นสามารถรักษาระดับความฟิตได้โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ติดตามสภาพร่างกาย ทำให้โค้ชและแพทย์ประจำทีมสามารถตรวจสอบสุขภาพของผู้เล่นรวมถึงรูปแบบการนอน การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีต บางทีมถึงกับออกอากาศการออกกำลังกายของผู้เล่นโดยใช้แอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อให้ทีมมีความแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้สำเร็จ ทีมใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสามารถทำตามวัตถุประสงค์หลักของทีมฟุตบอลได้เต็มที่

หลายองค์กรไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

องค์กรและอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการวิกฤตการเปลี่ยนแปลง อาจไม่มีแผนฉุกเฉินในการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์, Data centers และโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น การใช้แผนกู้คืนระบบ (DR) อาจไม่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ หรือแทบจะไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตามแผน DR ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอสำหรับการหยุดชะงักของการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของการค้าส่ง แตกต่างจากบริษัทยานยนต์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้สมาชิกในซัพพลายเชนต้องมีแผนการสำรองข้อมูลที่เป็นทางการ รวมถึงมีข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร

แต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิกฤตได้ โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from home) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานโยบายใหม่ในการบริการ การทำงาน การปรับแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ อีกทั้งชั่วโมงการทำงานกะ การลาป่วย การเดินทาง และการพบปะแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าซัพพลายเออร์และพนักงาน เป็นต้น

อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ที่กำลังดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและจุดอ่อนที่มองไม่เห็นก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ มาใช้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถติดต่อกับพนักงานและลูกค้าปกติ โดยการวางแผนทรัพยากรในองค์กรจากเดิมไปสู่การใช้งานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่คำนึงถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูลและการเข้าถึงขั้นสูง ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ควรนำมาใช้เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดและรองรับแผนฉุกเฉินอย่างจริงจัง

อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

ประเด็นสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงคือ อาจไม่มีใครมั่นใจได้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และถึงแม้ว่าแผนฉุกเฉินของธุรกิจต่างๆ อาจใช้ไม่ได้ผลกับทุกสถานการณ์ แต่ความตั้งใจในการปรับตัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทุกองค์กรสามารถก้าวผ่านวิกฤตการเปลี่ยนแปลงไปได้

เปรียบเสมือนในโลกของฟุตบอลทีมต่างๆ ที่กำลังพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นใหม่ โดยการจำกัดจำนวนผู้เล่นในสนามระหว่างการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ออกโดยสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโก เพื่อช่วยบรรเทาการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างผู้เล่น รวมไปถึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงตั้งแต่การติดเชื้อไวรัสไปจนถึงการบาดเจ็บของผู้เล่น

วางแผนสำหรับการปรับตัวอย่างปลอดภัย

ภายหลังการจัดการต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจโลกและในท้องถิ่นกลับมาคึกคัก แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันและต้องตัดสินใจว่าจะปรับตัวอย่างไร อาจต้องตัดสินใจว่าพนักงานคนใดจะทำงานต่อจากที่บ้านและต้องกลับไปที่ออฟฟิศ การจัดการเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส รวมถึงความเสี่ยงในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และแม้กระทั่งการบริการอาหารภายในออฟฟิศ ที่จำเป็นต้องจัดทำแผนกลับสู่ธุรกิจอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด เพื่อรองรับความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานซึ่งอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนเช่นการจำกัดการใช้ลิฟต์การจัดหาหน้ากาก และน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือการควบคุมอุณหภูมิของพนักงานเมื่อมาถึงที่ทำงาน เป็นต้น

เพื่อให้การสนับสนุนพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าไปตลอดจนขั้นตอนด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม นอกจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรายการตรวจสอบที่รวมถึงข้อกังวลในการเริ่มต้นใช้งาน การตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลัง แผนการเติมสต๊อกของซัพพลายเออร์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายและการติดเชื้อ

ดังนั้นการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของบริษัทต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยและมีกลยุทธ์ในการปรับตัวสำหรับความท้าทายที่คาดไม่ถึงอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการทำงานร่วมกันและการบูรณาการด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอันชาญฉลาด อย่าง QAD Adaptive Manufacturing Enterprise จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้อุตสาหกรรมปรับตัวเข้ากับ “New Normal” และพร้อมสำหรับการรับมือของการหยุดชะงักทางธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP Software โทร. 02 202 9363

ผู้เขียน

Eugenio Riveroll เป็นรองประธานอาวุโสของ QAD ในละตินอเมริกา เขามีประสบการณ์ประมาณ 27 ปีในการช่วยเหลือ บริษัทต่างๆ ในการเผชิญและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายในการผลิตในแต่ละวัน

แหล่งที่มา https://www.qad.com/blog/2020/07/business-adaptability-a-core-survival-strategy

More Blog Entries

Sugar Beet Shortages Could Impact Food and Beverage Manufacturing

สถิติของ USDA พบว่า 35% ของการผลิตน้ำตาลทั่วโลกมาจากผลผลิตของชูการ์บีท ...

QAD Tomorrow: Planning for the Unplannable

หลังจากที่ได้พูดคุยกับเหล่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ...