Competing in a Changing Marketplace

องค์กรจะปรับตัวต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างไร?

QAD ในฐานะผู้ให้บริการซอฟแวร์ ERP เพื่อการวางแผนทรัพยากรอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งในรูปแบบของ ERP On-premise และ On-cloud

Carter Lloyds หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ QAD ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตผ่านการสัมภาษณ์ทางรายการ the CUBE ว่า “In the old days, it used to be the big fish that would eat the small fish. But in today’s world, it’s the fast fish that eats the slow fish.” ซึ่งอ้างอิงจาก Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum หมายความว่า ในยุคก่อน แน่นอนว่า องค์กรที่ใหญ่กว่าย่อมได้เปรียบองค์กรเล็กๆ แต่ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ เช่นเดียวกัน สำหรับองค์กรที่เคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต ยิ่งต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งรายย่อยที่มีความว่องไวมากกว่าให้ได้

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการอัปเกรดระบบ การเพิ่มฟังก์ชั่นของระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง QAD เข้าใจดีถึงความต้องการของผู้ผลิต ดังนั้นการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้พัฒนา QAD Enterprise Platform ที่ช่วยให้ผู้ผลิตขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่นและลดช่องว่างที่ไม่จำเป็นในองค์กร รวมถึงเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กรได้อีกด้วย

รวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพ ( Rapid Agile and Effective)

QAD ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรอย่าง ERP ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้สร้างความท้าทายในอุตสาหกรรม ดังนั้น QAD จึงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมให้แต่ละองค์กรสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมการผลิตที่มีขนาดใหญ่อาจไม่สามารถมั่นใจได้ว่า จะดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นสิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรมีการวางแผนจัดการทรัพยากรการผลิตภายในองค์กรอย่างไร รวมถึงมีความพร้อม ยืดหยุ่น และรวดเร็วที่จะปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่” - Carter Lloyds, QAD CMO

บ่อยครั้งที่ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ ERP ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ ทำให้หลายองค์กรจึงต้องหาวิธีการปรับใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ QAD ได้รวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมไว้ในโซลูชั่น ERP บน Cloud ที่สามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิต ( Industry Disruption)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตบางส่วนเกิดการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของการผลิต  QAD เข้าใจถึงปัญหานี้ จึงได้พัฒนาโซลูชั่น ERP เพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ต้องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วย 3 ปัจจัยดังนี้

1.Anything as a Service (XaaS) – การใช้งาน ERP บน Cloud computing ที่เน้นให้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการแก้ปัญหาในองค์กรที่แตกต่างกัน

2.Make to Scale at Order (Mass Customization) – หลายองค์กรมีคาดหวังว่าจะสามารถออกแบบฟังก์ชั่นการทำงานได้ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต

3.Digital Transformation of Manufacturing (Industry 4.0) –การพัฒนาโซลูชัน ERP ที่รองรับ Industry 4.0 ทำให้องค์กรและอุตสาหกรรมการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานองค์กรได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น QAD ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบริหาร จัดการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ได้พัฒนาโซลูชั่นที่สามารถติดตามและจัดการกับปัญหาของการแทรกแซงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาด

สิ่งที่มุ่งเน้นให้แก่ลูกค้า QAD

หัวใจสำคัญของ QAD คือมุ่งเน้นให้องค์กรเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการของธุรกิจเป็นสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่งผลให้แต่ละองค์กรที่ร่วมงานกับ QAD มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

“ลูกค้าของ QAD ทั้งหมดดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นธุรกิจที่ QAD เชี่ยวชาญ ดังนั้น QAD จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโซลูชั่น ERP ที่เหมาะสม” - Carter Lloyds , QAD CMO

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและบทสัมภาษณ์กับ theCUBE ได้ที่ http://bit.ly/2No0gsc

สอบถามรายละเอียดและติดต่อ QAD ประเทศไทยได้ที่ 02 202 9369

ผู้เขียน

Caleb Finch

Caleb เป็นสมาชิกในทีมของ QAD's MarCom และเป็นผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ดูแลจัดการ Social Media และเขียนบล็อกบนเว็บไซต์

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2019/03/competing-in-a-changing-marketplace/

More Blog Entries

Metrics that Matter: Quality Management

ในแง่มุมของการผลิต “คุณภาพของสินค้าและบริการ” สามารถส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในอุตสาหกรรม ...

Cloud Solutions for Global Trade and Transportation Execution

  เมื่อปี 1960 Joseph Carl Robnett Licklider ได้พัฒนา ARPANET หรือ Advanced Research...