ERP System Customizations: A Necessary Evil?

 
 
สำหรับระบบ ERP การปรับแต่งระบบ (Customization) นั้นถูกจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วมักจะพบการปรับแต่งในเรื่องของ
  1. ปรับแต่งรูปแบบรายงาน และรูปแบบเมนูต่างๆ 
  2. ต้องการรายงานแบบรวดเร็ว
  3. ต้องการกำหนดขอบเขตตามผู้ใช้งานแต่ละราย
  4. ต้องการปรับแต่ง Dashboard ให้ดูข้อมูลเชิงลึกได้
  5. ต้องการ Portal แบบส่วนบุคคลและมีบทบาทการใช้งานตามที่ตนเองต้องการ 

 
โดยการปรับแต่งดังกล่าวมีแนวโน้มที่สามารถแบ่งออกได้สามประเภทคือ
  1. การรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. ารนำข้อมูลออกสู่ระบบ
  3. ความสามารถในการรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและประโยชน์แก่ตัวระบบ อย่างไรก็ตาม เรามักพบว่าองค์กรพยายามที่จะยึดแนวทางของ Best Practice เพื่อเข้ามาช่วยให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด แต่การที่ยึดติดกับแนวทางดังกล่าวมากเกินไปทำให้พวกเขาพยายามหาช่องทางในการปรับแต่ง ERP เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังได้ แต่อย่างไรก็ตามเรามักพบว่า พวกเขาเหล่านั้นมีความพยายามในการปรับแต่งระบบที่ไม่เหมาะสม จนท้ายที่สุดกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มากมายให้กับองค์กร
 
QAD กับพันธกิจขจัดการทำ Customization 
 
QAD เราได้คิดค้น QAD Enterprise Platform ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณไม่ต้องทำการ Customization เพราะระบบมีความยืดหยุ่น รวดเร็วและคล่องตัว โดย QAD Enterprise Platform จะประกอบไปด้วย 5 เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 
 
Personalization  คือ ระบบที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายงาน เมนูและหน้าจอที่เป็นเอกลักษณ์ตามความต้องการของตนเองได้ ซึ่งสามารถช่วยขจัดฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการใช้งาน เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 
Embedded analytics  คือ ระบบที่มีกลไกในการวิเคราะห์ด้วยสมองกลฝังตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Custom Reports หรือ Dashboards และสามารถเจาะลึกเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้นได้ทันที 
 
Modularization คือ การที่ส่วนประกอบ หรือ โมดูลต่างๆในระบบสามารถอัพเกรดได้อย่างอิสระ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องอัพเกรดโมดูลพร้อมกันทั้งหมดในระบบ ERP  ตัวอย่างเช่น หากมีเวอร์ชั่นใหม่ของโมดูล Financial ออกมา ผู้ใช้สามารถอัพเกรดเฉพาะโมดูลนั้นได้เลย
 
Extensibility คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายฟังก์ชั่นใหม่ๆ ลงในหน้าจอและแอพที่มีอยู่ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนแอพใหม่หมด 
 
New apps คือ แอพพลิเคชันที่ช่วยให้คู่ค้าและลูกค้าสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของการทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บนแพลตฟอร์ม 
 

QAD พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและช่วยให้คุณลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ยินดีให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษามืออาชีพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:        
คุณ ฐายิกา กงไกรลาศ (Business Development Representative)       
โทร : 02-202-9375       
อีเมล์ : t7k@qad.com 

More Blog Entries

ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ   ...

QAD Adaptive ERP: ทางออกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย

QAD Adaptive ERP: ทางออกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย...