Manufacturing ERP Plays a Key Role for Sustainability

โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกมั่นใจประสิทธิภาพ ERP เพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกลายเป็นสิ่งสำคัญและกลายเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในหลายๆ องค์กร ยกตัวอย่างเช่น Microsoft ประกาศว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2573 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศมูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือแม้กระทั่งโครงการนำร่องของ Mercedes-Benz ที่ใช้ Blockchain เพื่อติดตามการปล่อย CO2 ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลายแห่งหันมาคำนึงถึงการดำเนินการผลิตแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตจำนวนมากในอุตสาหกรรมอื่นๆ นำเป้าหมายเหล่านี้มาใช้ดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

การขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนในธุรกิจและการผลิต

แนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจ องค์กร รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ พยายามวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำทางด้านการดูแลช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ได้แก่ Nexteer, Tesla, Ball Corp., Whirlpool, Saint-Gobain, 3M, Comvita, Medtronic และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีประโยชน์เหนือกว่าการสร้างแบรนด์ รวมไปถึง:

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและการเข้าถึงลูกค้าใหม่
  • เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
  • ปรับปรุงการตอบสนองต่อข้อกำหนดที่มีอยู่และข้อบังคับใหม่

โซลูชั่น ERP สนับสนุนความยั่งยืนได้อย่างไร

ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายมองว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นขององค์กร ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว และหลายบริษัทเหล่านี้ใช้การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสานงาน การจัดการอุปสงค์และอุปทานได้ดีขึ้น การติดตามของเสีย และการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งโซลูชั่นใน ERP เหล่านี้ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนให้สามารถขับเคลื่อนระบบ ซัพพลายเชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

  • การจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) คือโซลูชั่นที่ช่วยจัดการสินทรัพย์ขององค์กร และเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตรวจสอบสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ที่ระบบจะช่วยส่งการแจ้งเตือน กรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ระบุไว้
  • Lean Manufacturing เป็นรูปแบบและวิธีการที่ธุรกิจมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางกลับกันระบบจะช่วยกำจัดกิจกรรมในโรงงานที่ไม่เพิ่มมูลค่า มากไปกว่านั้นกลยุทธ์การผลิตแบบลีน ยังมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขัน และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพการผลิต และการส่งมอบ รวมไปถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นและลดของเสียให้น้อยลง
  • การวางแผนความต้องการ (Demand Planning) ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถระบุความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ ซึ่งทำให้องค์กรมีความแม่นยำในการคาดการณ์ที่ดีขึ้น ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน, การใช้วัสดุที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนของบริษัทในการขนส่งสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่จำเป็น
  • ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เป็นอีกส่วนที่องค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ซึ่งความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก คือการขาดการสื่อสารกับคู่ค้าและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการในการส่งมอบที่ตรงเวลาส่งผลให้เกิดของเสีย ซึ่งนั่นเป็นผลกระทบที่ทำให้เกิดการเพิ่มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห่วงโซ่อุปทานโดยไม่มีเหตุผล อย่างไรก็ดีด้วยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับซัพพลายเออร์สามารถลดจำนวนไมล์สะสมของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกด้วย
  • การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ยังคงมีบทบาทสำคัญที่ลูกค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง การเรียกคืนของสินค้า ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจากอาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ERP รุ่นต่อไปและเทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบย้อนกลับนี้ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดของเสียได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สำหรับลูกค้า นักลงทุน รัฐบาล รวมถึงผู้ผลิตทั่วโลก ดังนั้น ERP ที่ใช้ในองค์กรของคุณสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน แล้วหรือยัง?

ขอคำแนะนำฟรี! สำหรับ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

Brent Dawkins

Brent เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ QAD ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตและซัพพลายเชน

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2020/02/manufacturing-erp-plays-key-role-for-sustainability/

More Blog Entries

QAD Adaptive Applications Further Enables Adaptive Manufacturing Enterprises

...

Actionable Insights: Operations Efficiency and Utilization by Production Line

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ...