Patient-centered Care a Focus for Med Device Manufacturers

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการแพทย์และความก้าวหน้าในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมแบบใหม่

หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เป้าหมายหลักของคุณ คือต้องการผลิตเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือผู้คนโดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เป็นหลัก แต่เมื่อความต้องการปรับแต่งฟังก์ชั่นบนเครื่องมือการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการแพทย์และความก้าวหน้าในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทำไมผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ต้องเลือกใช้ ERP บน Cloud

สำหรับการพัฒนาด้านสุขภาพและการดูแลเรื่องความก้าวหน้าของนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนโซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แบบเดิมเป็น Cloud ERP เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องมือต่างๆ ซึ่ง Cloud ERP จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ปรับแต่งฟังก์ชั่นในรูปแบบ Personalized ตามประวัติของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนานี้ถูกขยายไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับกฏระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างดี

เมื่ออุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ผู้ผลิตรับมือกับเหตุการณ์ โดยใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่คล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เช่น การแนะนำการทำงานของ Unique Device Identification (UDI) ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบประวัติของอุปกรณ์และการใช้งานอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Cloud ERP เป็นระบบที่มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นระบบ Cloud ERP จะช่วยให้ผู้ผลิตเข้าถึงข้อมูล Supply Chain ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย Cloud ERP

ERP บน Cloud สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Internet of Things (IoT),  Machine learning และ Robotic process automation (RPA) โดยผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์สามารถเข้าถึงประสบการณ์ของผู้ป่วย รวมไปถึงผลลัพธ์อาการของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น IoT ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ตัวอย่างเช่น การทำงานของระบบเซ็นเซอร์ (Digital sensors) ที่สามารถติดตามข้อมูลผู้ป่วยในแบบเรียลไทม์จากสถานที่ใดก็ตาม เมื่อระบบได้ทำการวิเคราะห์ประวัติของผู้ป่วยแล้ว จะถูกวินิจฉัยตามอาการผู้ป่วยและแสดงผลว่าควรทำการรักษาอย่างไร อีกทั้งเป็นตัวช่วยที่ดีในการรักษาในอนาคตอีกด้วย

การทำงานของระบบ ERP คือการบันทึกข้อมูลต่างๆ และช่วยในการกำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ป่วย รวมไปถึงการบันทึกประวัติแบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และโซลูชันได้

การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ นำไปสู่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความล่าสุดที่ Michael Kolias ผู้อำนวยการด้าน Life Sciences ของ QAD เขียนเกี่ยวกับเรื่อง Medical Device and Diagnostic Industry กล่าวถึง การปรับวิธีการรักษาโดยเฉพาะบุคคล และวิธีการปรับใช้งานโซลูชัน Cloud ERP ที่ช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้พัฒนาเครื่องมือได้ดีมากขึ้น

“เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ถูกพัฒนาใหม่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างทันทีทันใด  อีกทั้งสามารถปรับฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ได้ตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเต้นของหัวใจ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด” - Michael Kolias ผู้อำนวยการด้าน Life Sciences กล่าว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานของ Cloud ERP ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่ Medical Device and Diagnostic Industry

ดังนั้น Cloud ERP จึงกลายเป็นระบบที่หลากหลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในด้านการ Personalized ฟังก์ชั่นการทำงานให้เข้ากับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ QAD ในฐานะผู้นำด้านโซลูชันการวางแผนทรัพยากร (ERP) ที่มุ่งเน้น 6 อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้องค์กรปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

ผู้เขียน

Caleb Finch

Caleb เป็นสมาชิกในทีมของ QAD Marketing Communication และเป็นผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ หากเมื่อเขาไม่ได้เขียนบล็อกหรือดูแลจัดการ Social Media และเว็บไซต์ เขาจะออกไปสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา เล่นสโนว์บอร์ด หรือไม่ก็พักผ่อนที่ชายหาด

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2019/12/patient-centered-care-a-focus-for-medical-device-manufacturers/

 

More Blog Entries

Why Manufacturers Need a Flexible ERP

Flexible ERP คืออะไร? หากแปลความหมายง่ายๆ เลยก็คือ ERP ที่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น ...

Real-time Information Increasingly Important for Manufacturers

กลยุทธ์ของ Digital transformation คือการทำให้โซลูชั่นต่างๆ ...