Restarting the Automotive Supply Chain in Uncertain Times

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกอาจไม่เคยเผชิญกับการหยุดชะงักจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 มาก่อน ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ แตกต่างจากการปิดโรงงานที่มีการวางแผนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น กลุ่มซัพพลายเออร์ยานยนต์โดยเฉพาะผู้ผลิต Tier 2 และ Tier 3 อาจพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานภายในอุตสาหกรรมอาจะไม่เพียงพอในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติรองรับอย่างทันท่วงที

ความพร้อมในการเริ่มการทำงานแบบใหม่

สถานการณ์ในหลายๆ ประเทศเริ่มดีขึ้น รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน กลุ่มโรงงาน OEM หลายแห่งทั่วโลกจะกลับมาเริ่มต้นการทำงานในโรงงานอีกครั้ง ทำให้ซัพพลายเออร์ยานยนต์ ต้องเตรียมพร้อมในการวางแผนและเตรียมการ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ตาม

มาดูแผน 3 ขั้นตอน สำหรับผู้ผลิตยานยนต์เพื่อเตรียมการสำหรับการเริ่มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

  1. การจัดการและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. การเริ่มกระบวนการผลิตใหม่
  3. การกู้คืนความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

 QAD ได้มีการจัดทำรายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับมาเริ่มการผลิตใหม่อีกครั้ง เราเรียกว่า QAD Operational Restart Readiness

1. การจัดการและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อกังวลที่สำคัญที่สุดสำหรับซัพพลายเออร์ยานยนต์ คือวิธีการทำให้พนักงานมีสุขภาพดีและปลอดภัยจาก COVID-19 ในระหว่างการดำเนินการผลิต อย่างไรก็ตามมีแหล่งข้อมูลมากมายที่แนะนำองค์กรในการแก้ไขและลดการระบาดของ COVID-19 รวมถึงแนวทางปฏิบัติของ OSHA 3990 เกี่ยวกับการเตรียมสถานที่ทำงานสำหรับ COVID-19 รวมถึงสิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรมเช่น "Safe Work Playbook" ของ Lear การจัดทำกรอบ 3 ส่วนสำหรับการบันทึกและระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส COVID-19 ในที่ทำงาน และการใช้แนวทางปฏิบัติเฉพาะ COVID-19

2. การเริ่มกระบวนการผลิตใหม่

นอกเหนือจากการจัดการกับการสัมผัสกับ COVID-19 ในที่ทำงาน ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นเบื้องต้น ที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งได้ระบุในเช็คลิสต์ ถึงหัวข้อสำคัญ 13 ข้อที่ผู้ผลิตยานยนต์ควรคำนึงถึง ซึ่งกล่าวถึงการตรวจสอบและการประยุกต์ใช้แผนฉุกเฉินขององค์กร เพื่อจัดตำแหน่งสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่ดีขึ้น รวมถึงการขออนุมัติผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ สำหรับแต่ละหัวข้อในรายการตรวจสอบ จะมีการให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการที่ซัพพลายเออร์ยานยนต์ควรดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มต้นการทำงานในองค์กรมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โดยเช็คลิสต์ทั้ง 13 หัวข้อนี้ได้รับการตรวจสอบโดยซัพพลายเออร์ Tier 1 และ Tier 2 หลายรายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งนำมาตรวจสอบการทำงานและหาผลลัพธ์ เพื่อแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตยานยนต์และซัพพลายเออร์ในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์

3. การกู้คืนความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

ด้วยการดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานจากการสัมผัสกับ COVID-19 และทำให้กระบวนการผลิตในองค์กรกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม ส่งผลให้ผู้ผลิตยานยนต์สามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น อาจคาดเดาได้ยากว่าจะกลับมาสู่สถานการณ์ "ปกติ" หรือไม่? แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกองค์กรจะต้องเตรียมการและวางแผนปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมถึงสร้างแผนฉุกเฉินที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการตรวจสอบความพร้อมในการเริ่มการทำงานใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QAD Operational Restart Readiness

ขอคำแนะนำฟรี! สำหรับ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

บทความนี้ร่วมเขียนโดย Terry Onica เป็นผู้อำนวยการฝ่าย Automotive Vertical จาก QAD, และ Cathy Fisher ผู้ก่อตั้งบริษัท Quistem และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในระบบการจัดการคุณภาพยานยนต์

แหล่งที่มา  https://blog.qad.com/2020/05/restarting-automotive-supply-chain-uncertain-times/

More Blog Entries

5 Ways Blockchain is Changing the Automotive Industry

Blockchain (บล็อกเชน) เป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงสำหรับการประยุกต์ใช้ใน Cryptocurrencies ...

Actionable Insights: Customer Support

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ...