Returning Food and Beverage Manufacturing to a New Normal

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มควรรับมืออย่างไร? เมื่อกลับสู่ภาวะปกติแบบ New Normal

หลังจากที่ COVID-19 ได้หยุดการผลิตทั่วโลกไปอย่างไม่ทันตั้งตัว อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกปิดตัวลงและภาคการผลิตอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็เช่นกัน ผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาที่ต้องปิดตัวด้วยเหตุผลแตกต่างกันออกไป ในขณะที่บางแห่งกลับต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อการดำเนินการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลเข้า-ออกของพนักงาน

ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงรับมือกับวิกฤติและก้าวไปสู่การฟื้นตัว สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่ต้องวางแผนจัดการ ก็คือการวางแผนเพื่อกลับมาดำเนินการผลิตใหม่อีกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าในโรงงานมีความปลอดภัยแน่นอน

การกลับมาดำเนินงานผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังหาวิธีการกลับมาดำเนินการผลิตได้ปกติและต่อเนื่อง รวมถึงกำลังหาขั้นตอนที่จะช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจหลังจากการหยุดชะงักที่เกิดจากวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเริ่มต้นการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ QAD ได้ใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรวมกับข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ เราได้ระบุหัวข้อสำคัญ 13 ข้อเพื่อพิจารณาตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จนถึงการเริ่มต้นใหม่ของการดำเนินการผลิตให้สำเร็จ หัวข้อเหล่านี้เน้นประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน อาหาร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมไปถึง:

  1. การจัดการและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่โรงงานผลิต
  2. เริ่มต้นการดำเนินการผลิตที่ถูกปิดทั้งหมดหรือบางส่วน
  3. การกู้คืนความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบของ COVID-19 ในโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนแรกในการฟื้นฟูคือการจัดการวิกฤติ หลักการสำคัญที่จะช่วยเป็นแนวทางในการจัดการการวางแผนความเสี่ยง COVID-19 ประกอบไปด้วย:

  1. ความจำเป็นในการป้องกันไวรัสจากการเข้าสู่โรงงานผลิต
  2. ลดความเสี่ยงของการได้รับ COVID-19 และ / หรือการส่งสัญญาณ
  3. แผนการรับมือเมื่อตรวจพบ COVID-19 ในโรงงาน

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหัวข้อและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจาก CDC, OSHA, USDA and FDA

การเริ่มต้นใหม่และการกู้คืนการดำเนินการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อมีการประเมินรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานผลิตและแผนปฏิบัติการ สำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จะเริ่มระบุถึงปัจจัยที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทรกแซงอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินของห่วงโซ่อุปทาน ความต้องการผลิตภัณฑ์ในอนาคต และช่องทางการจัดหารวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ซึ่งวิกฤตระดับโลกครั้งนี้ทำให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้และสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น สำหรับวิกฤตครั้งต่อไปองค์กรควรสังเกตและระบุการจัดการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ที่อาจก่อกวนได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม และมีการจัดการเพื่อเริ่มการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการทำงานร่วมกันกับลูกค้า และซัพพลายเออร์ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างแม่นยำ ท่านสามารถดาวน์โหลด Checklist เพื่อตรวจสอบและประเมินการวางแผนจัดการทรัพยากรได้ที่  https://go.qad.com/AP-TH-FY21-FBSupplierReadinessRestart_01-FBRestartChecklistLP.html หรือขอคำแนะนำฟรี!  ERP ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

บทความนี้ร่วมเขียนโดย Cathy Fisher ผู้ก่อตั้งและประธานที่ Quistem ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในระบบการจัดการคุณภาพ และ Stephen Dombroski ผู้จัดการอาวุโสของ QAD ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม เขามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการผลิตและซัพพลายเชน ช่วยให้บริษัทหลายแห่งในอุตสาหกรรมหลายแห่งสามารถใช้แนวคิดและกระบวนการของ S&OP อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา https://blog.qad.com/2020/06/returning-food-and-beverage-manufacturing-to-a-new-normal/

More Blog Entries

3 Areas Where Digital Manufacturing Drives Benefits

ถึงแม้ว่าเทรนด์ของ Digital transformation เกิดขึ้นมาค่อนข้างนาน ...

Veoneer Focuses on Growing their Business with QAD

ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ...