What is Rapid Response ERP and How Does it Affect the Manufacturing Process?

Rapid Response ERP คืออะไรและมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างไร

ในปัจจุบันสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงคือ การเปลี่ยนแปลง ต่อให้มีความแน่นอนเพียงใด ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเพื่อความอยู่รอดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ผลิตจะต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยการปรับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดเสียใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะถูกขับเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การแข่งขันในตลาด, Digital transformation ในกลุ่มการผลิต รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ถึงกันทั่วโลก อย่างไรก็ดีในฐานะศูนย์กลางควบคุมกระบวนการขององค์กร การตอบสนองอย่างรวดเร็วของ ERP จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสามารถของผู้ผลิตในการจัดการ อัตราการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็วเช่นนี้

ความต้องการมากขึ้น การแข่งขันก็มากขึ้น

เมื่อความต้องการของลูกค้า หวังที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลง ทำให้คู่แข่งมากมายเสนอตัวเลือกให้กับลูกค้าในแง่ของผลิตภัณฑ์ ราคา คุณภาพ และบริการ สิ่งเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากทุกที่ทั่วโลก อย่างไรก็ดีปัจจัยหลักของผู้ผลิต จึงไม่เพียงแต่จะต้องสามารถปรับราคา คุณภาพ และสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่รวดเร็ว แต่ยังต้องสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยระบบที่มีชื่อว่า Rapid Response ERP นั่นเอง

เทคโนโลยีอย่างเช่นอินเทอร์เน็ต, Cloud computing และการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ ทำให้คู่แข่งมีความสามารถในการครอบครองตลาดได้ทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งนี้ Rapid Response ERP จะช่วยให้ บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว จากประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง Cloud computing นั่นเอง

ความรู้คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ

ความรู้เป็นปัจจัยที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ สามารถถูกส่งต่อได้จากทุกๆที่ทั่วโลก ไปสู่ความท้าทายให้ผู้ผลิตต้องพร้อมรับ ปรับตัว เพื่อให้ยังมีช่องว่างในการแข่งขัน โดยเฉพาะความรู้ในส่วนของเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของธุรกิจ

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี ทุกที่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงความสำคัญของการผลิตสินค้าและดำเนินตามแนวทางคล้ายๆ กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ผลิตทั้งหลายจึงต้องหมั่นเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ในยุคนี้ ERP กำลังก้าวเข้าสู่การใช้งานบน Cloud ดังนั้นการใช้งาน Cloud ERP จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารในแต่ละองค์กรต้องศึกษาถึงข้อได้เปรียบ เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในบทบาทของธุรกิจ

อย่างไรก็ดี QAD มองว่าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตจะต้องสามารถตอบสนองกับความคล่องตัวและความเร็วต่อความต้องการของตลาด นอกจากนี้สำหรับองค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ที่ต้องการประสบความสำเร็จในช่วงที่ตลาดกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  การปรับเปลี่ยน ERP เป็น Rapid Response ERP และการใช้งาน Cloud ERP ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์กรควรจะหันมาพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

ลองตรวจสอบดูว่า องค์กรของคุณมีโซลูชัน ERP ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วหรือไม่? และประสิทธิภาพ ERP ที่ใช้งานอยู่ดีพอที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือไม่

ปรึกษาการใช้งาน Cloud ERP ในประเทศไทย ติดต่อ 02 202 9369

ผู้เขียน

Dave Medina

เดฟเป็น  Vice President ฝ่าย Solutions and Vertical Markets และเป็นผู้นำทีมรับผิดชอบด้านการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เดฟสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก US Coast Guard Academy ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tulane University ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านสารสนเทศทางการแพทย์จาก Northwestern University การรับรอง Professional Supply Chain Professional (CSCP) จาก APICS และใบรับรองการกำกับดูแลกิจการจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ สังคม.

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2018/11/rapid-response-erp-affect-manufacturing-process/

More Blog Entries

How to Ensure Your ERP Go-live is Successful

ถ้าวันนี้เป็นวันที่องค์กรของคุณจะต้อง Go-live ...

Metrics that Matter: Quality Management

ในแง่มุมของการผลิต “คุณภาพของสินค้าและบริการ” สามารถส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในอุตสาหกรรม ...