Why Manufacturers Need a Flexible ERP

ทำไมผู้ผลิตจึงต้องการ Flexible ERP?

Flexible ERP คืออะไร?

หากแปลความหมายง่ายๆ เลยก็คือ ERP ที่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น มีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า พนักงานที่ดูแลระบบจะสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO) หรือออกเอกสารใบกำกับภาษี (Invoice) ก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยาก ดังนั้น Flexible ERP เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นในการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และเป็นระบบที่รองรับการทำงานของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี

 

ปัจจุบันผู้ผลิตหลายกลุ่มจะต้องรับมือกับการแข่งขันในตลาดโลก รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาถูก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงทำให้วิธีการเลือกซื้อสินค้าของผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตรายใหม่ๆที่ก้าวเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นและสร้างความท้าทายให้กับผู้ผลิตกลุ่มเดิม รวมถึงผู้ผลิตยังต้องมีระบบการจัดการข้อมูลให้เข้ากับกฎระเบียบของภาครัฐด้วยเช่นกัน เช่น การจัดการด้านภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นและการจัดการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ

 

ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าหากองค์กรสามารถรับมือและปรับตัวด้วยการนำโซลูชั่น Flexible ERP เข้ามาจัดการวางแผนกระบวนการธุรกิจอย่างยืดหยุ่นและเป็นระบบได้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

 

การปรับตัวเข้ากับกระบวนการการเปลี่ยนแปลง

โซลูชั่น ERP นั้น ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละบริษัท ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกิดการแปรผันพร้อมทั้งการแข่งขันในตลาด สิ่งที่ผู้ผลิตสามารถทำได้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากองค์กรเหล่านี้ไม่มี Flexible ERP หรือการวางแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นพอ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตหรือกระบวนการทำงาน

 

ช่องว่างระหว่างกระบวนการทำงานที่นำมาใช้ในโซลูชั่น ERP แบบเดิมที่อาจไม่ยืดหยุ่นมากพอที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตมีความต้องการฟังก์ชั่นอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ERP ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างยืดหยุ่นได้ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้งาน ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ความสามารถของธุรกิจลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่ำและเสียเปรียบคู่แข่งในตลาดอีกด้วย

 

 

 

ความยืดหยุ่นเป็นกุญแจของธุรกิจ

นี่คือประเด็นสำคัญที่ Manufacturing ERP ของอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาท เนื่องจากซอฟต์แวร์ Flexible ERP จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบมากมาย ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องกังวลกับความสามารถของระบบข้อมูลต่างๆ เนื่องจากระบบ ERP บน Cloud (On-Cloud ERP) ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและขยายกระบวนการทำงานทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น Flexible ERP จะสามารถลดการทำงานแบบ Manual รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน

 

ในการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูง หาก ERP ที่ใช้ในองค์กรมีประสิทธิภาพไม่มากพอต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การดูแลบริหารธุรกิจ หรือแม้กระทั่งลูกค้าก็ตาม อาจทำให้เกิดปัญหาที่ยืดเยื้ออื่นๆตามมา แต่หากองค์กรสามารถมองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และนำ Flexible ERP เข้ามาสนับสนุนองค์กรอย่างเต็มกำลัง ก็จะสามารถรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แล้วคุณล่ะ? คิดว่าโซลูชั่น ERP ในองค์กรของคุณมีความยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะปรับให้เข้ากับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วหรือไม่? เราเชื่อว่า QAD Adaptive ERP แอปพลิเคชั่นที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Flexible ERP โทร. 02-202 9369

 

ผู้เขียน

Dave Medina

 

เดฟ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในส่วนของ Vertical Markets และเป็นผู้นำทีม รับผิดชอบด้านการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก The US Coast Guard Academy ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tulane University ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านสารสนเทศทางการแพทย์จาก Northwestern University การรับรอง Professional Supply Chain Professional (CSCP) จาก APICS และใบรับรองการกำกับดูแลกิจการจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ สังคม.

 

 

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2018/11/why-manufacturers-need-flexible-erp/

More Blog Entries

An Adaptive UX is Imperative for Manufacturing ERP Selection

User experience (UX) คือประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม การเข้าถึงระบบงานเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม   ...

Patient-centered Care a Focus for Med Device Manufacturers

หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เป้าหมายหลักของคุณ ...