What Does ERP Enable? A Picture is Worth 1,000 Words

Savita Sakolvipas December 3, 2019

ในฐานะที่ QAD เป็นบริษัท Software ERP ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ  QAD ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งประสบความความสำเร็จในด้านการผลิต และมีความประทับใจ

Looking for Disruptive Innovation in All the Wrong Places

Chiratchaya Akkaniphat November 28, 2019

“Disruptive Innovation” อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยง Disruptive Innovation แต่ละบริษัทสามารถทำอะไรได้บ้าง?

Actionable Insights: Customer Sales and Service Action Center

Chiratchaya Akkaniphat November 26, 2019

จะทำอย่างไรให้บริษัทมีกำไร? บทความดีๆ สำหรับ Customer Sales และ Service Action Center

Managing Recalls with an Adaptive ERP

Chiratchaya Akkaniphat November 23, 2019

การจัดการการเรียกคืนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชั่น Adaptive ERP

QAD Adaptive ERP 2019 Boosts Operational Efficiency and User Productivity

Chiratchaya Akkaniphat October 10, 2019

QAD มีความยินดีที่นำเสนอความสำเร็จของ “QAD Adaptive ERP 2019” ซึ่งเป็นโซลูชั่น ERP รุ่นล่าสุดของ QAD ซึ่งรวมถึง Adaptive User Experience (UX)

Smart Manufacturing with a New Generation of ERP

Chiratchaya Akkaniphat October 8, 2019

จากที่ผ่านมาระบบ ERP  ของคุณทำอะไรให้คุณได้บ้าง? บางทีสิ่งที่คุณคิด คุณอาจจะลืมไปว่า ในความเป็นจริง ความสามารถในการแก้ปัญหาของระบบ ERP มีความสำคัญต่อการทำง

What’s the “Big ERP” vs “Big Maintenance” Feud All About?

Chiratchaya Akkaniphat October 4, 2019

หนึ่งในข่าวใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับระบบงานไอทีในช่วงปีที่ผ่านมาคือ ผู้ให้บริการ ERP รายใหญ่ ประกาศยุติการสนับสนุนแพลตฟอร์ม ในปี ค.ศ. 2025 หรือ พ.ศ. 2568 แม้ว่าคู่แข่งอีกราย จะยังไม่

เมื่ออุตสาหกรรมหยุดชะงัก สิ่งที่ดีอยู่แล้วอาจไม่ดีพอ

Ratlapat Traiphopsakul September 22, 2019

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีแรงสนับสนุนมาจากเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning , IoT , Data Lakes , เทคโนโลยีการขึ้นรูปสามมิติและบล็อกเชน รวมถึงโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรอดพ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โดยท้ายที่สุดนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขันได้อย่างไร และนี้ละคือคำถามที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ว่าดีอาจยังไม่ดีเพียงพอ

Ratlapat Traiphopsakul September 16, 2019

"การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล" เป็นคำที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกันไม่มากนัก ในบางบริษัทมองว่าต้องย้อนกลับไปตั้งต้นถึงการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรเลยทีเดียว แต่ในความจริง การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องทางเทคโนโลยี แต่ยังส่งผลใหญ่ต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วย เนื่องจากความต้องการทางตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ธุรกิจไม่สามารถยืนอยู่ได้หากยังคงดำเนินธุรกิจในแบบเดิมๆ ไอเดียที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจอาจทำให้เกิดความกังวล

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงิน CFO Action Center

Ratlapat Traiphopsakul September 10, 2019

ในฐานะของ CFO ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบสุขภาพด้านการเงินขององค์กร ซึ่งนับเป็นเรื่องยากมากหากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะการเงินในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มดัชนี้ชี้วัดต่างๆ เช่น กระแสเงินสด หรืออัตราการหมุนลูกหนี้การค้า ดังนั้น ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงินอย่าง CFO Action Center จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างละเอียดและเพียงพอสำหรับการวางแผนนโยบายทางการเงินที่ดีให้แก่องค์กรได้