What’s the “Big ERP” vs “Big Maintenance” Feud All About?

Chiratchaya Akkaniphat October 4, 2019

หนึ่งในข่าวใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับระบบงานไอทีในช่วงปีที่ผ่านมาคือ ผู้ให้บริการ ERP รายใหญ่ ประกาศยุติการสนับสนุนแพลตฟอร์ม ในปี ค.ศ. 2025 หรือ พ.ศ. 2568 แม้ว่าคู่แข่งอีกราย จะยังไม่

เมื่ออุตสาหกรรมหยุดชะงัก สิ่งที่ดีอยู่แล้วอาจไม่ดีพอ

Ratlapat Traiphopsakul September 22, 2019

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีแรงสนับสนุนมาจากเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning , IoT , Data Lakes , เทคโนโลยีการขึ้นรูปสามมิติและบล็อกเชน รวมถึงโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรอดพ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ โดยท้ายที่สุดนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขันได้อย่างไร และนี้ละคือคำถามที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ว่าดีอาจยังไม่ดีเพียงพอ

Ratlapat Traiphopsakul September 16, 2019

"การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล" เป็นคำที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกันไม่มากนัก ในบางบริษัทมองว่าต้องย้อนกลับไปตั้งต้นถึงการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรเลยทีเดียว แต่ในความจริง การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องทางเทคโนโลยี แต่ยังส่งผลใหญ่ต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วย เนื่องจากความต้องการทางตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ธุรกิจไม่สามารถยืนอยู่ได้หากยังคงดำเนินธุรกิจในแบบเดิมๆ ไอเดียที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจอาจทำให้เกิดความกังวล

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงิน CFO Action Center

Ratlapat Traiphopsakul September 10, 2019

ในฐานะของ CFO ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบสุขภาพด้านการเงินขององค์กร ซึ่งนับเป็นเรื่องยากมากหากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะการเงินในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มดัชนี้ชี้วัดต่างๆ เช่น กระแสเงินสด หรืออัตราการหมุนลูกหนี้การค้า ดังนั้น ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงินอย่าง CFO Action Center จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างละเอียดและเพียงพอสำหรับการวางแผนนโยบายทางการเงินที่ดีให้แก่องค์กรได้

QAD Cloud ERP ทางออกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล

Ratlapat Traiphopsakul August 26, 2019

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตต่างต้องการระบบที่สามารถติดตั้งและอัพเกรดได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับให้เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบ ERP นั้นตอบสนองความต้องการขององค์กร ผู้บริหารไอทีจำนวนมากจึงมีแผนที่จะย้ายระบบ ERP แบบดั้งเดิมของพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างระบบ ERP บน Cloud

ปัญหาที่พบใน Data Center แบบดั้งเดิม

Ratlapat Traiphopsakul August 26, 2019

จากการถือกำเนิดขึ้นของยุคการประมวลผลผ่านคลาวด์ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) ผู้คนจึงหันมาเริ่มสนใจว่าระบบ ERP จะสามารถตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ และ Data Center แบบดั้งเดิมที่มีอยู่จะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้หรือไม่

QAD พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม ERP Cloud ที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและปลอดภัย

Ratlapat Traiphopsakul August 25, 2019

บริการคลาวด์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านแนวคิดและแอพพลิเคชัน โดยเริ่มมาควบคู่กับการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตในช่วงกลางยุค 90 แต่ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่บริการรับชมวิดีโอเริ่มมีความต้องการใช้งานแบบออนดีมานด์ในปี ค.ศ. 2003 และเริ่มมีการอิมพลีเมนต์การประมวลผลผ่านคลาวด์และบริการคลาวด์ในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งสามารถพบได้หลายภาคธุรกิจ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อธุรกิจ

ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของ Cloud กับการพัฒนากลยุทธ์องค์กร

Ratlapat Traiphopsakul August 25, 2019

องค์กรทั้งหลายต่างต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพหลัก จุดแข็ง จุดขายและเพิ่มผลกำไรให้ได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปรับแต่งกลยุทธ์ขององค์กรให้เหมาะสมและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การเข้าถึงตลาดและลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นความรับผิดชอบหลักของผู้นำองค์กรในปัจจุบัน

แนวทางการนำระบบ Cloud มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

Ratlapat Traiphopsakul August 25, 2019

องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างกำลังเผชิญปัญหาความเสี่ยงหลากหลายและความท้าทายภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจส่งผลให้ธุรกิจอาจต้องหยุดชะงัก ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการทางธุรกิจในองค์กรสมัยใหม่ยังขึ้นกับเทคโนโลยี ระบบซัพพลายเชนและการดำเนินงานที่ซับซ้อน ดังนั้นเมื่อเราประเมินประเภทของความเสี่ยงทั้งหมดแล้วเราอาจพบว่าความเสี่ยงนั้นเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ

ความท้าทายของ Digital Transformation ต่อกลยุทธ์ไอทีระดับองค์กร

Ratlapat Traiphopsakul August 19, 2019

เรามักได้ยินเกี่ยวกับ Internet of Things (IOT), Cloud Computing, Big Data, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบ Virtual Reality (VR) และ 5 G ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่ ที่ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการกระบวนการทำงานและความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน