Entries with tag cloud security .

ทำความรู้จักระบบ "QAD Adaptive ERP"

Ratlapat Traiphopsakul June 5, 2019

QAD Adaptive ERP เป็นโซลูชัน ERP ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและง่ายต่อการนำไปปรับใช้งาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

QAD Adaptive ERP: ทางออกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย

Ratlapat Traiphopsakul June 5, 2019

QAD Adaptive ERP: ทางออกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ Compliance และทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

การรับมือและจัดการกับ “Cybersecurity”

Ratlapat Traiphopsakul October 22, 2018

Cybersecurity คือ สิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกต่างกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้เป็นการนำทางไปสู่ยุคใหม่ที่ได้ใช้การรักษาข้อมูลความปลอดภัยบนระบบ Cloud และอาจมาพร้อมกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นด้วย