Digital Transformation and Advanced Technology

เมื่อผู้ผลิตต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้การเพิ่มผลผลิต การดำเนินงานด้านซัพพลายเชน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ขับเคลื่อนความยั่งยืน และเพิ่มผลกำไรได้เป็นอย่างดี โดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นความคิดริเริ่มสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตจะต้องรับมืออย่างไร หากเทคโนโลยีขั้นสูงมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการผลิต

Research, Educate & Evaluate

Innovate & Collaborate

Productize & Integrate

QAD ทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมงานด้านเทคโนโลยี ที่มีการวิจัยประเมินและจัดลำดับความสำคัญของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานเราจะมีการร่วมมือกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการทำงาน และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นลูกค้าของ QAD จึงมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาใช้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบไดนามิก

 

Advanced Technologies

The Future of Manufacturing is Here

\n<\/style>\nQAD ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูง โดยพิจารณาจากผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อกรณีการใช้งานในการผลิต ดังนี้:<\/p>" -->

QAD ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูง โดยพิจารณาจากผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อกรณีการใช้งานในการผลิต ดังนี้:

QAD Labs เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันระหว่าง QAD และลูกค้าของเราเพื่อทำการทดลองใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรับมือกับความท้าทายในการผลิต โดยการทำงานร่วมกันใน QAD Labs ช่วยให้ทั้งสองฝ่าย - QAD และลูกค้า - สามารถทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่และเปิดใช้งานการประเมินผลอย่างรวดเร็ว และการประยุกต์ใช้ที่มีศักยภาพในรูปแบบโปรแกรมนำร่อง ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร QAD มีแพลตฟอร์มและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของลูกค้าของเรา

ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เกือบทุกธุรกิจมีแผนสำหรับ Digital Transformation แต่มีเพียงไม่กี่รายที่ตระหนักถึงคุณค่าของมันอย่างแท้จริง จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ผลิตพบทางลัดที่ดีกว่าเดิม?

การปรับกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลด้วยการบูรณาการที่ง่ายขึ้น และเรียลไทม์

วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันและรับข้อมูลเชิงลึกในการผลิตที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม

 

การแข่งขันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ

 

 

DS Smith สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีกระบวนการและความสามารถในการปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ด้วย QAD Enterprise Platform ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีทั่วทั้งฐานการผลิตของ QAD จะช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนของลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงที่เพิ่มเข้ามาใน QAD Adaptive ERP อาจถูกนำไปใช้โดยแอปพลิเคชั่นทั้งหมดผ่าน QAD Enterprise Platform ดังนี้:

  • ภาพรวมของ QAD Labs
  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ
  • การเชื่อมต่อ Data lake
  • Shop floor / IoT

ERP และการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทางธุรกิจสมัยใหม่ต้องการความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน

เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้การผลิตอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

อุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับการผลิตที่ชาญฉลาด ทำให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงระดับประสิทธิภาพใหม่ๆ อย่างมีกระบวนการที่เหมาะสม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 202 9363 / 02 202 9369