เป้าหมายของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

หากคุณต้องการใช้งานระบบคลาวด์หรือต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เรามีทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก QAD ทั่วโลกพร้อมที่จะให้บริการ

90

ประเทศกับทีมงานที่ปรึกษา

15-20

ปีของประสบการณ์การทำงาน

845+

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและบริการ

หากคุณกำลังมองหาการบริการ

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันของเรา คุณย่อมต้องการซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจของคุณได้ ที่ QAD เรามีผู้ให้คำปรึกษาที่จะคอยทำงานเคียงข้างคุณ เพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มจากการวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเรา ถ้าหากว่าคุณกำลัง:

 • ขยายธุรกิจ
 • Upgrade Version
 • เปลี่ยนไปใช้ระบบ Cloud
 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบและกระบวนการทำงาน
 • ต้องการ Solutions ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของคุณ
IMPLEMENTING CLOUD CUSTOMIZING
​​
UPGRADING OPTIMIZING

การบริการที่คุณจะได้รับจาก QAD

ในการนำ ERP มาใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรอบรู้และความเข้าใจธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี ซึ่งที่ QAD เรามีสิ่งเหล่านี้:

 • ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญ
 • Easy on Boarding ซึ่งเป็นวิธีการ Implement ที่ช่วยให้ง่ายและเร็วขึ้น
 • มาตรฐานการทำงานระดับสากลของผู้เชี่ยวชาญโดยแต่ละประเทศ
 • เป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณ และขอบเขตของงานที่กำหนด
 • Partner ที่แข็งแกร่ง
 • การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

การวัดความสำเร็จ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ หากคุณไม่มีการประเมินผล ที่ QAD เรามีการประเมินผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มหนึ่งต้องการให้เราช่วยทางด้านลดต้นทุนสินค้าคงคลัง สิ่งนี้จะถูกนำมาตั้งเป็นเป้าหมายของโครงการ

การกำหนดเป้าหมายระดับสูง
เป้าหมาย คือ การเพิ่มอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพื่อลดตันทุนลง

การกำหนด Metric
การเพิ่มอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจาก 6 รอบเป็น 10 รอบ

การกำหนดมูลค่าในเชิงธุรกิจ
การเพิ่มอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสามารถลดต้นทุนลงได้ 16,000,000 บาท
การกำหนดเป้าหมายระดับสูง การกำหนด Metric การกำหนดมูลค่าในเชิงธุรกิจ

 

We take pride in having a very personal, relevant, and pragmatic approach toward customer service.

Anton Chilton, Chief Executive Officer

Anton Chilton, Chief Executive Officer
 Anchor name: #form

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 202 9369