โปรแกรม ERP สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมของคุณ

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

Solution ที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กร

QAD Cloud ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในระบบการวางแผนทรัพยากรต่างๆในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Enterprise Resource Planning) และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วทุกมุมโลก สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละอุตสาหกรรมได้และมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน

อุตสาหกรรมการผลิต

คุณพึงพอใจกับผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?

การจัดการห่วงโซอุปทาน

คุณสามารถรับมือกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้หรือไม่?

การจัดการลูกค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัฑณ์ของคุณเร็วกว่าคู่แข่งหรือไม่?

การเงิน

คุณสามารถปิดรอบบัญชีในทุกๆที่ภายในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่?

การวิเคราะห์

คุณสามารถประเมินศักยภาพและติดตามแนวโน้มทั่วทั้งองค์กรได้หรือไม่?

การอินทิเกรต

ระบบการทำงานของคุณมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือไม่?

 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

ลดเวลาในการตอบสนองลูกค้าได้ถึง 50%

ศึกษาว่า SMR ทำอย่างไรถึงสามารถลดเวลาตอบสนองจากลูกค้าและระดับสินค้าคงคลังได้ รวมทั้งโซลูชัน ERP ของ QAD ช่วยให้ SMR บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาทางธุรกิจ

Full Story
 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

ผู้ผลิตชิ้นส่วนกระจกรถยนต์สามารถลดสินค้าคงคลังและลดความยุ่งยากในการสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่าย

ศึกษาประโยชน์ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนกระจกรถยนต์ได้รับหลังจากใช้ QAD Supplier Portal

Full Story
 Anchor name: #qad-capa-wp
 Anchor name: #de-bertoli-wines-video

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 202 9369