Entries with tag automotive .

การจัดการความเสี่ยงสำหรับซัพพลายเชนทั่วโลก

ภายใต้การปกครองใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นขึ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายด้านนโยบายการค้า...

MMOG/LE : แผนที่ดีที่สุดในการรับมือปัญหาที่เลวร้าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เพื่อป้อนเข้าโรงงาน OEMs...

การคาดการณ์สำหรับ Automotive Supplier ในปี 2018

ผู้ผลิตยานยนต์กำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างมากในการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมั...