Entries with tag cybersecurity .

การรับมือและจัดการกับ “Cybersecurity”

Ratlapat Traiphopsakul October 22, 2018

Cybersecurity คือ สิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกต่างกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้เป็นการนำทางไปสู่ยุคใหม่ที่ได้ใช้การรักษาข้อมูลความปลอดภัยบนระบบ Cloud และอาจมาพร้อมกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นด้วย