Entries with tag high tech .

การคาดการณ์สำหรับ Automotive Supplier ในปี 2018

Ratlapat Traiphopsakul October 8, 2018

ผู้ผลิตยานยนต์กำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างมากในการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันสู่ระบบไฟฟ้า