Entries with tag manufacturing .

การจัดการความเสี่ยงสำหรับซัพพลายเชนทั่วโลก

ภายใต้การปกครองใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นขึ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายด้านนโยบายการค้า...

จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจของคุณหยุดชะงัก?

จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจของคุณหยุดชะงัก?

MMOG/LE : แผนที่ดีที่สุดในการรับมือปัญหาที่เลวร้าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เพื่อป้อนเข้าโรงงาน OEMs...

5 สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์มีมาตรฐานข้อกำหนดที่จำเป็นซึ่งออกแบบภายใต้พื้นฐานความเสี่ยง...

การคาดการณ์สำหรับ Automotive Supplier ในปี 2018

ผู้ผลิตยานยนต์กำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างมากในการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมั...