โปรแกรม ERP สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมของคุณ

 Anchor name: #xfck_

Solution ที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กร

QAD Cloud ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในระบบการวางแผนทรัพยากรต่างๆในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Enterprise Resource Planning) และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วทุกมุมโลก สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละอุตสาหกรรมได้และมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน

อุตสาหกรรมการผลิต

คุณพึงพอใจกับผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?

การจัดการห่วงโซอุปทาน

คุณสามารถรับมือกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้หรือไม่?

การจัดการลูกค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัฑณ์ของคุณเร็วกว่าคู่แข่งหรือไม่?

การเงิน

คุณสามารถปิดรอบบัญชีในทุกๆที่ภายในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่?

การวิเคราะห์

คุณสามารถประเมินศักยภาพและติดตามแนวโน้มทั่วทั้งองค์กรได้หรือไม่?

การอินทิเกรต

ระบบการทำงานของคุณมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือไม่?

 Anchor name: #xfck_

ลดเวลาในการตอบสนองลูกค้าได้ถึง 50%

ศึกษาว่า SMR ทำอย่างไรถึงสามารถลดเวลาตอบสนองจากลูกค้าและระดับสินค้าคงคลังได้ รวมทั้งโซลูชัน ERP ของ QAD ช่วยให้ SMR บรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาทางธุรกิจ

Full Story
 Anchor name: #xfck_

ผู้ผลิตชิ้นส่วนกระจกรถยนต์สามารถลดสินค้าคงคลังและลดความยุ่งยากในการสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่าย

ศึกษาประโยชน์ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนกระจกรถยนต์ได้รับหลังจากใช้ QAD Supplier Portal

Full Story
 Anchor name: #qad-capa-wp
capa, nca, audit

Building a Culture of Continuous Improvement Through Nonconformance Corrective Action and Audit

Every nonconformance is an opportunity to learn and grow. Every audit is an opportunity to identify areas for improvement. The system is a closed loop that continually improves performance.

View White Paper
 Anchor name: #xfck_

ร่วมพูดคุย

สนใจ QAD Cloud ERP