Best practices uit de branch

Fabrikanten moeten voldoen aan specifieke branche eisen en normen, wettelijke verplichtingen en branchespecifieke zakelijke processen en terminologie. Bedrijven moeten daarnaast processen en producten aanbieden waarmee ze zich op de markt kunnen onderscheiden. Fabrikanten hebben flexibele ERP-oplossingen nodig die best practices uit de branche combineren met het vermogen om veranderende zakelijke uitdagingen snel op te pakken.

Geïntegreerde wereldwijde compliance

Branchespecifieke procesbeschrijvingen

Eenvoudige implementatie

QAD Adaptive ERP biedt internationale fabrikanten best practices uit de branche. Voor deze best practices wordt de uitgebreide branchespecifieke kennis en actieve betrokkenheid ingezet die QAD biedt. De interactie met de branche heeft geleid tot inzichten en best practices die zijn opgenomen in de oplossingen en services van QAD. Implementatie verloopt sneller door best practices en kan eenvoudiger naar wens worden aangepast. De 'last mile' die fabrikanten afleggen en waarmee ze zich onderscheiden van anderen is eenvoudiger te leveren, onderhouden en aan te passen met het QAD Enterprise Platform.