Najlepsze praktyki w przemyśle

Producenci mają różne procesy biznesowe, które wyróżniają ich na rynku, jednocześnie muszą przestrzegać wymagań, standardów, regulacji prawnych, procesów biznesowych i terminologii, które stosuje się w danej branży. Dlatego producentom potrzebne są rozwiązania ERP łączące sprawdzone najlepsze praktyki branżowe ze zwinnością pozwalającą na szybkie dostosowanie się do zmieniających się wyzwań biznesowych.

Globalna integracja compliance

Mapy procesów charakterystycznych dla danej branży

Łatwe wdrożenie

QAD Adaptive ERP uwzględnia najlepsze praktyki branżowe dla producentów skoncentrowane na unikalnych potrzebach 24 konkretnych segmentów w sześciu branżach produkcyjnych. Te najlepsze praktyki zostały opracowane dzięki temu, że QAD posiada głęboką wiedzę praktyczną dotyczącą konkretnych gałęzi przemysłu i aktywnie w nich działa. Wiedza uzyskana dzięki interakcji z przemysłem pozwala firmie QAD na uwzględnienie w swych rozwiązaniach i usługach najnowszych praktyk branżowych oraz na szybsze wdrożenie i lepsze dopasowanie do potrzeb klienta bez konieczności modyfikacji.