Actionable Insights: Equipment Analysis

Actionable Insights: การวิเคราะห์อุปกรณ์และเครื่องจักร

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งสำหรับบทความต่อไปเรากล่าวถึงภาพรวมของ Actionable Insights ด้านการวิเคราะห์อุปกรณ์และเครื่องจักร ตลอดจนตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้อง (KPI)

ปัจจัยสำคัญของการจัดการเครื่องมือสำหรับธุรกิจการผลิตหลายแห่งที่มีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก็คือ การดูแลและติดตามสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ โดยใน Actionable centers ด้านการวิเคราะห์อุปกรณ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดผลและติดตามการใช้งาน รวมถึงวิเคราะห์ความล้มเหลวและเวลาหยุดทำงาน เพื่อช่วยระบุสาเหตุหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่นชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผิดพลาดหรือ การบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ซึ่งการรู้ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา เพื่อจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา อีกทั้งสามารถคาดการณ์รายได้ที่ถูกต้องสม่ำเสมอมากขึ้นและลูกค้าก็มีความสุขมากขึ้นเช่นกัน

ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามการวิเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์

QAD Action Centers ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดและจุดเด่นของ KPI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์อุปกรณ์

เปอร์เซนต์ของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีความเสียหาย (Top Percentage of Equipment with Failures)

ภาพแผนภูมิวงกลมด้านล่างแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์ที่มีปัญหาขัดข้องหรือความเสียหาย ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเครื่องจักรใดที่เปราะบางที่สุดและสามารถนำไปบำรุงรักษาอย่างทันท่วงที ฟังก์ชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนสำหรับคำสั่งซื้อที่สำคัญและกำหนดตารางการอัปเกรดอุปกรณ์ที่ดีที่สุด

เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย ตามประเภทของอุปกรณ์ (Percentage of Failures by Equipment Type)

ในส่วนนี้จะคล้ายกับเปอร์เซนต์ของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีความเสียหายข้างต้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นแผนภูมิวงกลมที่ระบุประเภทอุปกรณ์ที่มีอัตราความล้มเหลวหรือชำรุดสูงสุด การรู้ว่าอุปกรณ์ประเภทใดมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของเครื่องจักรจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการผลิต อีกทั้งยังช่วยประเมินตัวเลือกอุปกรณ์เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรืออัปเกรดอุปกรณ์ที่มีปัญหา

จำนวนชั่วโมงลดลง ตามประเภทอุปกรณ์ ตามเหตุผล (Total Hours Down by Equipment Type by Reasons)

แผนภูมิแท่งนี้แสดงเวลาในการหยุดทำงาน ตามประเภทอุปกรณ์พร้อมรายละเอียดตามรหัสเหตุผล สิ่งนี้ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงมุ่งเน้นไปที่ประเภทอุปกรณ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อตารางเวลาหรือค่าใช้จ่าย และเพื่อระบุสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลัก ด้วยการจัดการกับปัญหาการหยุดทำงาน ซึ่งวิธีนี้ความพยายามของทีมจะมีผลกระทบมากที่สุดในระยะสั้นและช่วยให้สามารถทำงานต่อไปตามลำดับความสำคัญ เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานโดยรวมได้เป็นอย่างดี

ชั่วโมงรวมลดลงตามอุปกรณ์ที่มีปัญหา (Total Hours Down by Equipment Failure)

แผนภูมิแท่งนี้แสดงการหยุดทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยจะแสดงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดพร้อมรายละเอียดตามประเภทความล้มเหลว ซึ่งช่วยให้ทีมบำรุงรักษาสามารถระบุสาเหตุที่มีผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจระบุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระบบอย่างถูกต้อง

ความเสียหาย ตามประเภทอุปกรณ์ (Failures by Equipment Type)

ฟังก์ชั่นส่วนนี้จะแสดงประเภทของความเสียหายตามประเภทอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ระบุพื้นที่ที่มีปัญหากับชิ้นส่วนหรือประเภทของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโปรโตคอลการบำรุงรักษา การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน หรือการตั้งค่าที่ดีขึ้น ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสาเหตุและแนวทางแก้ไข

 

ความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปกรณ์ (The Importance of the Equipment Analysis Action Center)

เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ธุรกิจการผลิตหรืออุตสาหกรรมการผลิตทุกแห่งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้อุปกรณ์ให้ได้รับการบำรุงรักษาและใช้งานได้ดี โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้อุปกรณ์ นอกจากนี้การระบุปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลการบำรุงรักษา การฝึกอบรมที่ดีขึ้น การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการแก้ไขอื่นๆ อีกทั้งประเด็นสำคัญที่องค์กรจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มผลกำไรและความพึงพอใจของลูกค้าก็คือ การให้ความสำคัญกับข้อมูล

ปัจจุบันผู้ผลิตพยายามปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีความยืดหยุ่นในการสั่งงานตามความจำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ อุปกรณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และนั่นหมายถึงการลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ให้น้อยที่สุด การทำความเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการริเริ่มนี้ อย่างไรก็ดี QAD Enterprise Asset Management เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับธุรกิจการผลิตที่ช่วยในการจัดการการบำรุงรักษาและการหยุดทำงาน และ Actionable insights นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ QAD Adaptive ERP ยังช่วยให้ บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ามากอีกด้วย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP Software โทร. 02 202 9363

ผู้เขียน

Alban Bentein ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ QAD สำหรับโซลูชั่นการวิเคราะห์ เขามีประสบการณ์ 35 ปีในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ที่พัฒนาระบบการเงินและโลจิสติกส์ เขาเข้าร่วมงานกับ QAD ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจในทีม R&D ของ QAD ในบทบาทปัจจุบันของเขาเขามองเห็นการพัฒนาการเปิดตัวและการดำเนินการตามศูนย์ปฏิบัติการของ QAD ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้จัดการที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขา

แหล่งที่มา https://www.qad.com/blog/2020/05/actionable-insights-equipment-analysis

More Blog Entries

Extending Your ERP in a Low-Code / No-Code Environment

ธุรกิจการผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นในตลาด ...

Sugar Beet Shortages Could Impact Food and Beverage Manufacturing

สถิติของ USDA พบว่า 35% ของการผลิตน้ำตาลทั่วโลกมาจากผลผลิตของชูการ์บีท ...