Actionable Insights: Operating Expenses

Actionable Insights: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย QAD Adaptive Manufacturing Enterprise ซึ่งสำหรับบทความต่อไปเราพูดถึงภาพรวมของ Actionable Insights ด้านการจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยการทำความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนยังมีความแตกต่างกันไปตามปริมาณการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมควรจะคำนึงถึงเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำยอดขายได้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

QAD Action Centers ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดและจุดเด่นของ KPI เพื่อช่วยในการจัดการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวมถึง:

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงวด ( Operating Expenses by Period)

ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจริงภาพในระยะเวลา 1 ปีกับงบประมาณในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกินจำนวนงบประมาณ อาจทำให้บริษัทสูญเสียเงินหรือไม่ได้กำไรตามแผนที่วางไว้ แต่หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่างบประมาณ บริษัทจะสามารถกำหนดราคาด้วยตัวเองได้เพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างคุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดย Cost Center (Operating Expenses by Cost Center)

มีลักษณะการทำงานคล้ายกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงวด ซึ่งหากเปรียบเทียบงบประมาณและผลต่างที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำการวิเคราะห์ ภาพด้านล่างนี้อาจเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้ในการกำหนดค่าใช้จ่าย และจัดการการดำเนินการว่า ต้นทุนที่นำมาใช้ในการดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้หากผลของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน อาจสะท้อนถึงความต้องการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับพนักงานใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ หรือความจำเป็นในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นต้น ดังนั้นผู้ผลิตจะสามารถรับรู้และเข้าใจได้ว่าควรปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแยกตามงวดโดย Cost Center (Operating Expenses by Period by Cost Center)

ภาพด้านล่างนี้ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แบ่งตามเวลาและ Cost Center ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถมองเห็นแนวโน้มหรือระบุเวลาที่เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งการดูเวลาและ Cost Center ร่วมกันนั้น สามารถช่วยในการติดตามความผิดปกติของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การทำความเข้าใจด้านค่าใช้จ่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ผลิต โดยเฉพาะบริษัทที่มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ต้นทุนการเช่าสถานที่ อาคาร วัสดุและส่วนประกอบของสินค้า รวมไปถึงต้นทุนด้านแรงงานพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว การเข้าใจต้นทุนเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย อย่างไรก็ดีโซลูชั่น QAD Adaptive ERP ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่มีปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับกลไกตลาด สามารถช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาการระบุค่าใช้จ่ายและทำให้ง่ายขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ต้องการ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ร่วมกับ QAD Action Centers จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณค่าสำหรับการแข่งขันอย่างยั่งยืน ขอคำแนะนำฟรี!  ERP ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

Alban Bentein ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ QAD สำหรับโซลูชั่นการวิเคราะห์ เขามีประสบการณ์ 35 ปีในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ที่พัฒนาระบบการเงินและโลจิสติกส์ เขาเข้าร่วมงานกับ QAD ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจในทีม R&D ของ QAD ในบทบาทปัจจุบันของเขาเขามองเห็นการพัฒนาการเปิดตัวและการดำเนินการตามศูนย์ปฏิบัติการของ QAD ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้จัดการที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขา

แหล่งที่มา https://blog.qad.com/2020/03/actionable-insights-operating-expenses

More Blog Entries

Managing an ERP Project with QAD Remote Delivery

หากเราย้อนไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาพนักงานหรือบริษัทหลายแห่งอาจเคยชินกับการทำงานในออฟฟิศ ...

Introducing Strange Bedfellows, a QAD Podcast Mini-Series

QAD Podcast Mini-Series นี้เกิดจากการร่วมมือของ Tom Roberts รองประธานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และ...