Actionable Insights: Operations Efficiency and Utilization by Production Line

Actionable Insights: ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ในสายการผลิต

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ด้านมูลค่าสินค้าคงคลังของ QAD ซึ่งสำหรับบทความต่อไปเราจะพูดถึง ภาพรวมของประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ในสายการผลิตรวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม Action Center

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็น 2 ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้ผลิตหลายรายยึดถือ ซึ่งการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้บริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในเครื่องจักรและการกำหนดการทำงาน หรือปัญหาจากการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตามด้านประสิทธิภาพนี้จะช่วยในการระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน การฝึกอบรม หรือการคิดต้นทุน ดังนั้นจึงมีความสำคัญเท่าๆ กันทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนั้นการวิเคราะห์ที่รวมใน Action Center นี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ในสายการผลิต

QAD Action Centers ได้ทำการวิเคราะห์และคำนวณ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการและผู้ใช้ตรวจสอบ Metrics และ KPI โดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ในสายการผลิต รวมไปถึง:

ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ตามไซต์ – ภาพรวม 3 เดือน ( Efficiency and Utilization by Site – At a Glance – 3 Months)

เป้าหมายของทุกโรงงานการผลิต คือการเพิ่มผลผลิต ซึ่งภาพบน Dashboard ในโซลูชั่น ERP จะช่วยให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการประเมินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงตารางแสดงประสิทธิภาพการใช้งานและปัจจัยการผลิตตามไซต์ ช่วยให้สามารถรับรู้ถึงการใช้งานโดยรวมของการจัดการการผลิตและกำหนดการต่างๆ ในไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ในสายการผลิต – ภาพรวม 3 เดือน ( Efficiency and Utilization by Production Line – At a Glance – 3 Months)

ปัญหาบางอย่างอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งหมด ดังนั้นภาพบน Dashboard นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้เห็นถึงประสิทธิภาพของสายการผลิตที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังช่วยระบุพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพของสายการผลิตเรียงโดยวันที่

ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึง อัตราส่วนของชั่วโมงมาตรฐานที่ได้รับจากการผลิต ตามจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด เมื่อผู้ผลิตมีความกังวลเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ระบบจะแสดงข้อมูลให้เห็นถึงประสิทธิภาพในสายการผลิต 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้จัดการและนักวางแผนสามารถวิเคราะห์งานที่ดำเนินการในแต่ละสัปดาห์ หรือพิจารณาว่าสถานการณ์อื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น คลื่นความร้อนอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ โดยทำให้คนงานทำงานช้าลงหรือเหตุฉุกเฉินของลูกค้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นตามแผนโดยไม่ได้วางแผนไว้

การใช้ประโยชน์ของสายการผลิตเรียงตามวันที่

เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของสายการผลิต แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ของสายการผลิต ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและผู้วางแผนสามารถระบุปัญหาที่มีผลต่อการดำเนินงานในหนึ่งสัปดาห์ โดยการใช้ประโยชน์ของสายการผลิตเป็นเวลาจริงที่สายการผลิตถูกใช้ หารด้วยเวลาที่มีอยู่ คูณด้วย 100 ถ้าสายการผลิตทำงานเทียบเท่า 100% การใช้ประโยชน์สายการผลิตนั้นอาจเป็นคอขวดหรือมีกำลังการผลิตต่ำ หากทำงานในระดับต่ำ บริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในทางทฤษฎีโดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ทำให้เกิดจากการหยุดชะงักหรือล่าช้า นั่นก็คือการที่ผู้ผลิตไม่วิเคราะห์วางแผนล่วงหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรเหล่านั้นต้องมีการทบทวนโปรแกรมการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ปัจจัยการผลิตในสายการผลิตตามวันที่

ปัจจัยการผลิตคำนวณโดยการใช้ประโยชน์ คูณด้วยประสิทธิภาพ แนวโน้มการผลิตลดลงอาจช่วยระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในการผลิต หรือถ้าแนวโน้มเป็นบวกอาจหมายถึงการปรับปรุงกระบวนการมีประสิทธิภาพ

คุณค่าของประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์โดยสายการผลิตใน Action Center

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้นสามารถช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนได้ อีกทั้งสามารถปรับปรุงความแม่นยำของการจัดส่งสินค้าได้ตามสัญญาที่ระบุไว้ นอกจากนี้ยังลดอัตราของปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อเวลาการดำเนินงา ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อประสิทธิภาพการตรวจสอบในการสายการผลิตให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขอคำแนะนำฟรี! สำหรับ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

Alban Bentein

Alban Bentein เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ QAD สำหรับโซลูชันการวิเคราะห์ เขามีประสบการณ์ 35 ปีในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ที่พัฒนาระบบการเงินและโลจิสติกส์ เขาเข้าร่วมงานกับ QAD ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจในทีม R&D ของ QAD ในบทบาทปัจจุบันของเขาเขามองเห็นการพัฒนาการเปิดตัวและการดำเนินการตามศูนย์ปฏิบัติการของ QAD ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้จัดการที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขา

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2020/01/actionable-insights-operations-efficiency-utilization-by-production-line/

More Blog Entries

Manufacturing ERP Plays a Key Role for Sustainability

...

COVID-19’s Immediate Impact on the Automotive Supplier Industry

จากสถานการณ์ของ COVID-19 ...