How an Adaptive ERP Helps to Create Competitive Advantage

Adaptive ERP จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างไร

แน่นอนว่าทุกองค์กรต้องการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในตลาด แต่การทำธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและทำกำไรได้ดีนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เหตุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างผลกระทบให้กับหลายองค์กรที่ไม่สามารถรับมือได้ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่มีระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กรที่ดีสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาด ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือ การจัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูล (Data) ด้วยระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) นั่นเอง

การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ( Real-time Data Access and Analysis)

ความได้เปรียบในการแข่งขันถือเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทำการซื้อข้อมูล (Data) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย โซลูชั่น ERP ซึ่งสามารถแสดงผลได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้องค์กรสามารถนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างทันท่วงที ถือได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถรักษาความมั่นคงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

การใช้งานบน Cloud กลายเป็นสิ่งแรกที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ Cloud ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการค้นหารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบน Cloud มีความปลอดภัยมากกว่าข้อมูลที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและถูกจัดเก็บบน Cloud ทันที

การใช้ข้อมูลเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ข้อมูลทางธุรกิจได้ถูกพัฒนาจนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) จึงมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะพึ่งพาการใช้ ERP เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการดำเนินงาน นอกจากนี้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน อย่างเช่นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และการรายงานผล เพื่อสนับสนุนบริษัทให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำ

ในขณะที่ธุรกิจโลกกำลังก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความเร็วเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นหน้าทีหลักของโซลูชั่น ERP ที่มีความคล่องตัวเพียงพอที่จะช่วยวางแผนทรัพยากรธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มโอกาสให้บริษัทประสบความสำเร็จ อีกทั้งสามารถช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่งเช่นกัน ดังนั้น ERP ที่ดีจึงต้อง:

  • ช่วยลดความซับซ้อนของการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง
  • สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและอัพเกรดได้รวดเร็วขึ้น
  • สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • ช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มความสามารถ
  • ทำให้ธุรกิจสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ตัวช่วยค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย Flexible ERP

ในบทความล่าสุด Brent Dawkins ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ QAD ได้พูดถึง ERP โดยเน้น 5 เหตุผลที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องนำโซลูชั่น Adaptive ERP รวมถึงวิธีที่ผู้ผลิตอาจต้องพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจ

“บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์แบบ Monolithic และ Rigid มาใช้กับทุกฝ่ายในบริษัท จะสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างรวดเร็วเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ( ERP) การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน (DSCP) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จึงต้องมีความคล่องตัว และบริษัทที่ดูแล ERP ก็ต้องมีความสามารถในการจัดการระบบเช่นกัน”

ลองตรวจสอบดูว่า องค์กรของคุณมีโซลูชัน ERP ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วหรือไม่? และประสิทธิภาพ ERP ที่ใช้งานอยู่ดีพอที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือไม่ ปรึกษาการใช้งาน Cloud ERP ในประเทศไทย ติดต่อ 02 202 9369

ผู้เขียน

Caleb Finch

Caleb เป็นสมาชิกในทีมของ QAD Marketing Communication และเป็นผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ หากเมื่อเขาไม่ได้เขียนบล็อกหรือดูแลจัดการ Social Media และเว็บไซต์

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2020/01/how-adaptive-erp-helps-create-competitive-advantage/

More Blog Entries

Cloud Solutions for Global Trade and Transportation Execution

  เมื่อปี 1960 Joseph Carl Robnett Licklider ได้พัฒนา ARPANET หรือ Advanced Research...

QAD Labs Collaboration Expands to RPA

การขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตภายใต้การทำงานและความร่วมมือของ QAD Labs เป็นเวลาเกือบ 2...