Real-time Information Increasingly Important for Manufacturers

การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญต่อโรงงานผู้ผลิตมากขึ้น

กลยุทธ์ของ Digital transformation คือการทำให้โซลูชั่นต่างๆ ภายในองค์กรมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลดีที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ผลิตสามารถเติบโตไปพร้อมกับการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม

ผู้ผลิตหลายแห่งต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยการนำข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้มาพัฒนาและวางแผนใช้งานในอนาคต ซึ่งทำให้การดำเนินการจัดการของบริษัทจึงมีความซับซ้อนสูงขึ้น ส่งผลต่อการทำกำไรขององค์กร นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าอย่างเร่งด่วนแล้ว องค์กรจึงจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การดูแลเครื่องมือของอุตสาหกรรม การเตรียมการส่งมอบสินค้าอย่างตรงเวลา และการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

จึงเกิดเป็นคำถามมากมายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

  • องค์กรของคุณจะสามารถให้ข้อมูลกับซัพพลายเออร์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด หรือไม่?
  • คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าว่าตรงตามมาตรฐานการบริการ ดีพอหรือยัง?
  • มีการตรวจสอบวัสดุในคลังสินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม จริงหรือ?
  • จะสามารถทราบถึงความล่าช้าของการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว เพียงใด?
  • ลูกค้าของคุณคาดหวังที่จะได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด ใช่หรือไม่?
  • องค์กรของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและตอบสนองต่อปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที หรือไม่?

อย่างไรก็ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร สามารถพิจารณาการเข้าถึงข้อมูล 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์

ผู้ผลิตหลายรายยังคงพึ่งพากระบวนการที่ล้าสมัย หรือบางรายก็ยังไม่เข้าใจบทบาทของซัพพลายเออร์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดีผู้ผลิตที่เคยร่วมงานกับ QAD ต่างให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลอย่างทันท่วงที รวมถึงความต้องการของซัพพลายเออร์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อ, ข้อมูลการจัดส่ง, ตารางเวลา, ใบแจ้งหนี้, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ QAD Supplier Portal จึงเป็นระบบหลักที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัวช่วยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการจัดการข้อมูล รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้องค์กรได้รับประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

  • ลดการลงทุนของสินค้าที่อยู่ในคงคลัง ให้ไม่เกิดความเสี่ยงในการจัดการสต็อกสินค้า
  • เปลี่ยนการประมวลผลแบบเดิม เป็นการสื่อสารแบบดิจิตอล
  • ลดต้นทุนการจัดซื้อ ด้วยการแจ้งเตือนบริการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่

การส่งมอบสินค้าตรงเวลา พร้อมการจัดการใบเสร็จที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าได้

2. ปรับปรุงการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์

IoT กลายเป็นหัวข้อที่มีคนพูดถึงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสำคัญในด้านการผลิต ทั้งการเชื่อมต่อของข้อมูลผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น และการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ของผู้ผลิต สามารถลดปัญหาในการทำงาน ให้มีความแม่นยำมากขึ้น รวมไปถึงความถูกต้องของสินค้าคงคลังและการพัฒนาการบริการแก่ลูกค้า ด้วย “การผลิตอย่างชาญฉลาด

3. การควบคุมกระบวนการจัดการวัตถุดิบ

เนื่องจากผู้ผลิตถูกท้าทายจากโรงงาน ในการบริการจัดการคลังสินค้า จากการตอบสนองความต้องการของร้านค้าและลูกค้าที่ต้องดีและรวดเร็ว ในกรณีนี้หากผู้ผลิตมีตัวช่วยที่ดีอย่างโซลูชั่นของ QAD Automation เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดของการดำเนินงาน ก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างเรียลไทม์ มากไปกว่านั้นโซลูชั่นนี้ยังช่วยให้เครื่องมือต่างๆ สามารถตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อลดช่องว่างของข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบและเพิ่มความเร็วในการทำงาน

อย่างไรก็ตามเห็นชัดเจนแล้วว่า การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้นมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ซึ่งได้เวลาแล้วที่องค์กรของคุณจะประเมินความสามารถของระบบที่คุณใช้ ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันท่วงทีหรือไม่ เพื่อเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน

Brent Dawkins

Brent เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ QAD ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตและซัพพลายเชน ในเวลาว่างเขาจะพบเขาปีน the Rocky Mountains of Colorado ฝึกฮอกกี้เยาวชน และใช้เวลากับครอบครัว

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2019/12/real-time-information-increasingly-important-for-manufacturers/

More Blog Entries

Patient-centered Care a Focus for Med Device Manufacturers

หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เป้าหมายหลักของคุณ ...

How to Ensure Your ERP Go-live is Successful

ถ้าวันนี้เป็นวันที่องค์กรของคุณจะต้อง Go-live ...