QAD Adaptive ERP 2019 Boosts Operational Efficiency and User Productivity

QAD Adaptive ERP 2019 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและและประสิทธิผลให้กับธุรกิจอย่างแท้จริง

QAD มีความยินดีที่นำเสนอความสำเร็จของ “QAD Adaptive ERP 2019” ซึ่งเป็นโซลูชั่น ERP รุ่นล่าสุดของ QAD ซึ่งรวมถึง Adaptive User Experience (UX) และ QAD Enterprise Platform นอกจากนี้เรายังมีความยินดีที่จะเปิดเผยการอัปเดตใน โซลูชันส่วนอื่น ๆ ของ QAD ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้มีความราบรื่น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรที่จำเป็นในการตอบสนองต่อธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

จุดเด่นของ “QAD Adaptive ERP 2019”

 

สำหรับ QAD Adaptive ERP การปรับปรุงครอบคลุมขอบเขตธุรกิจทั้งหมดของโซลูชัน Adaptive UX และ QAD Enterprise Platform ซึ่งได้แก่

 • QAD Enterprise Platformเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานหลายๆฟังก์ชั่น เพื่อช่วยในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูล และการเรียกดูข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการแจ้งเตือน สำหรับการอนุมัติที่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น

 

 • QAD Action Center ในศูนย์ปฏิบัติการ QAD เราได้อัปเดต UX เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Dynamic และการโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก ในรูปแบบแผนภูมิตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ศูนย์ปฏิบัติการใหม่ 27 แห่งได้รับการพัฒนาและรวม KPI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากกว่า 200 ชนิด

 

 • QAD Enterprise Asset Managementริ่มเปิดตัว เมื่อมีนาคม ในปี 2019 ประสบการณ์การใช้งานของการจัดการสินทรัพย์องค์กร ซึ่ง QAD ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้านการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ KPI ของศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษา ได้ปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์รวมทั้ง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการคำนวณภาษีให้มีความแม่นยำมากขึ้น

 

 • Customer Management and Service Managementเป็นบริการที่ช่วยจัดการตารางเวลาในการกำหนดการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ่งที่นำเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อการยกระดับการบริการลูกค้า ความสามารถในการระบุและตอบสนองต่อข้อยกเว้นในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงค่าขนส่งสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น การบริหารจัดการด้านบริการ ครอบคลุมถึง การบำรุงรักษาตามสัญญาบริการ ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของ Service Manager

 

 • QAD Fixed Assets  เป็นส่วนของด้านการเงิน ที่ได้รับการออกแบบมาใหม่ เพื่อใช้ Adaptive UX อย่างเต็มที่ สามารถบันทึกและติดตามสินทรัพย์ได้ใน Dynamic Web UI  ส่งผลให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนการจัดการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องลง

 

 • QAD Manufacturing ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ด้วย Adaptive UX ในด้านการวางแผน, คุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้เรายังได้มีการแนะนำ การวางแผนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานรวมกับการสั่งซื้อ และสายการผลิตราบรื่น รวมทั้งการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 • Supply Chainได้ปรับปรุงกระบวนการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับการอัปเดตข้อมูลคำสั่งซื้อตามกำหนดการของผู้จัดหา โดยใช้ Adaptive UX  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Supplier ได้ดีขึ้นและระบุความผิดปกติหรือปัญหารวมทั้งข้อกำหนดได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสาร ระหว่างความต้องการ กับซัพพลายเออร์ชัดเจนเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องอีกด้วย

 

จุดเด่นในโซลูชันอื่น ๆ ของ QAD

จุดเด่นเพิ่มเติมบางส่วนของเวอร์ชั่นใหม่ในโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ QAD Adaptive ERP รวมถึง:

 

 • QAD Dynasys DSCP ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์พกพา, ระบบฝังตัวอัจฉริยะและเพิ่มความสามารถในการวางแผนที่คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งระบบตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการนี้จะช่วยให้การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด การพัฒนาในส่วนของ machine learningคือการเรียนรู้ของเครื่องจักร และตัวเลือกการวางแผนที่ช่วยให้มีความฉลาดมากขึ้นและปรับปรุงความแม่นยำในการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ล่วงหน้า

 

 • QAD Supplier Portal เป็นอีกหนึ่ง Module ที่มีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่งมอบของผู้ผลิต และการบริการด้านใบแจ้งหนี้ เพื่อช่วยผู้ผลิตในการเพิ่มศักยภาพในการประเมิณและทำงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ QAD Supplier Portal สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก Adaptive UX

 

 • QAD CEBOS Enterprise Quality Management Systemระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร ได้มีการเพิ่ม ความสามารถของโปรแกรมจัดการการเสนอราคา Program Quote Management (PQM) ใหม่เพื่อรองรับข้อมูลจำเพาะของบรรจุภัณฑ์ในช่วงเริ่มต้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  การเพิ่มข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ลงใน PQM จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเสนอราคาเริ่มต้น และช่วยปรับปรุงกระบวนการอนุมัติรวมถึงการตรวจสอบการแก้ไขบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

 

 • QAD Internationalization (I19) programเป็นโปรแกรมที่ช่วยผู้ผลิตในการลดความเสี่ยงและปรับปรุงผลกำไรโดยลดต้นทุนในการปฏิบัติงานเมื่อต้องมีการทำธุรกิจไปทั่วโลก ซึ่ง QAD Adaptive ERP 2019 รองรับได้ถึง 64 ประเทศ

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ (Key Contributors)

 

QAD ต้องขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าของเรา ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมแบ่งปันข้อคิดเห็น รวมทั้งจุดที่ต้องปรับปรุงให้เราได้ทราบ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต นอกจากนี้เรายังต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาทางธุรกิจของ QAD และทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับคำแนะนำในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจการผลิต และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีม QAD R & D สำหรับความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญ QAD มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใส่ใจในคุณภาพ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ผู้เขียน

Bill Keese

บิลทำงานในสายการผลิตมานานกว่า 30 ปี พัฒนาและสนับสนุนระบบธุรกิจของ QAD ซึ่งบิล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์การพัฒนาโซลูชั่นของ QAD เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดระดับสากลของลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

แหล่งที่มา

https://blog.qad.com/2019/10/qad-adaptive-erp-2019-launch/

 

More Blog Entries

Smart Manufacturing with a New Generation of ERP

จากที่ผ่านมาระบบ ERP  ของคุณทำอะไรให้คุณได้บ้าง? บางทีสิ่งที่คุณคิด...

Managing Recalls with an Adaptive ERP

ก่อนหน้านี้ QAD Blog ได้พูดถึง Adaptive ERP ...