3 Areas Where Digital Manufacturing Drives Benefits

3 ปัจจัยของ Digital Manufacturing ที่จะช่วยให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ถึงแม้ว่าเทรนด์ของ Digital transformation เกิดขึ้นมาค่อนข้างนาน แต่มันก็ยังคงส่งผลต่อการผลักดันด้านการผลิตของอุตสาหกรรม และเมื่อไม่นานมานี้ก็ทำให้หลายบริษัทได้มีการลงทุนทางด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสามารถของ Digital transformation นี้สามารถเพิ่มผลกำไรและความก้าวหน้าทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด รวมไปถึง:

  • จากเดิมที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาศัยการคำนวณต้นทุนและการคาดการณ์ด้วยตนเองและทำให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาด ทำให้บริษัทเหล่านั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะกำหนดและตรวจสอบตัวชี้วัดการผลิตได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ดีด้วยการปรับใช้งานด้านดิจิตอลที่มากขึ้น บริษัทสามารถประเมินปัญหาด้านการผลิตและวัสดุได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการผลิต
  • Akebono ผู้ผลิตวัสดุยานยนต์และชุดเบรก ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนการผลิตและตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ภายหลังจากการใช้โซลูชั่น QAD Automation ก็ส่งผลให้การคาดการณ์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเติมเต็มการผลิตตามลำดับความสำคัญ และปรับปรุงความแม่นยำในกระบวนการทำงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ QAD Adaptive ERP

  • ชาญฉลาด (Intelligent) – ช่วยให้กระบวนการข้อมูลมีความถูกต้องและเรียลไทม์ สามารถช่วยให้องค์กรตัดสินใจอย่างเหมาะสม
  • นวัตกรรม (Innovation) – ใช้ประโยชน์จากกระบวนการใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและความก้าวหน้าของประสิทธิภาพการผลิต
  • รวดเร็ว ( Agile) – การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพ และตอบสนองต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วย Digital Manufacturing สามารถยกระดับและเพิ่มการตอบสนองต่อการผลิตอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้ผู้ผลิตวางแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและสามารถรับข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ที่นำเสนอในรูปแบบที่ใช้งานง่าย  ซึ่ง Digital Manufacturing เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของผู้ผลิต และสามารถทำให้บรรลุผลทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำด้วยปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

เพิ่มความแม่นยำในการวางแผนอุปสงค์ (Demand)

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ไม่ได้เป็นเพียงสถานการณ์เดียวที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของสินค้าในตลาด แต่ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวมไปถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบความต้องการ และทำให้พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด ซึ่งในยุคดิจิทัลผู้ผลิตจำเป็นต้องเข้าถึงลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ความกระจ่างกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและปรับการดำเนินการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว การติดตามความต้องการที่แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถปรับการผลิตที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและลดระดับสินค้าคงคลังเท่าที่จำเป็น

การเข้าใจการผลิตแบบเรียลไทม์

ผู้ผลิตมักจะพึ่งพาระบบไอทีสำหรับการดำเนินงานการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดการลดประสิทธิภาพด้านการผลิต, คุณภาพของสินค้า, และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ แต่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว อาจทำให้โรงงานเกิดการสูญเสีย ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และไม่สามารถส่งมอบสินค้าตรงตามวันที่ส่งมอบ

อย่างไรก็ตามด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยี ผู้ผลิตสามารถรับข้อมูลเชิงลึกของการผลิตที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการการดำเนินงานของร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเฉพาะและข้อมูลแบบบูรณาการนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

ดังนั้นพนักงานประจำส่วนการผลิตจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ รวมถึงคำแนะนำในการทำงานและแนวทางการตรวจสอบ ผู้จัดการโรงงานสามารถเพิ่มการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยการมองเห็นในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  เป็นผลให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจในการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงคำสั่งงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี

จัดสรรการลงทุนด้านการผลิต

การหยุดชะงักของเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนนับเป็นการสูญเสียสำหรับสายการผลิต ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่ออัตราการใช้สินทรัพย์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมไปถึงการหยุดทำงานระยะยาวส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรายได้ทางการผลิตอีกด้วย

ดังนั้นถ้าหากผู้ผลิตสามารถรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเมื่อจำเป็น ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีผู้ผลิตจะสามารถมองเห็นมุมมองที่แม่นยำและประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันการหยุดทำงานและการบำรุงรักษายามจำเป็น

อย่างไรก็ดีลองตรวจสอบดูว่าการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Manufacturing ในองค์กรของคุณ สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลหรือดำเนินตามกลยุทธ์ดิจิทัลในด้านในบ้าง? สามารถรองรับการทำงานของ Machine learning, Block chain, Data lakes, RPA หรือนวัตกรรมอื่นๆ ได้ดีเพียงพอหรือไม่? ทั้งนี้โซลูชั่น QAD Adaptive ERP จะช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และกลายเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise

ขอคำแนะนำฟรี!  ERP ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

ผู้เขียน

Brent Dawkins ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ QAD ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการผลิตและซัพพลายเชน

 

แหล่งที่มา https://blog.qad.com/2020/06/3-areas-where-digital-manufacturing-drives-benefits

More Blog Entries

4 Supply Chain Areas to Examine in the Face of Disruption

สำหรับ Supply chain ที่ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักอยู่บ่อยครั้ง ...

Returning Food and Beverage Manufacturing to a New Normal

หลังจากที่ COVID-19 ได้หยุดการผลิตทั่วโลกไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ...