Extending Your ERP in a Low-Code / No-Code Environment

การขยายระบบ ERP ในสภาพแวดล้อม Low-Code / No-Code สำหรับธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นในตลาด ผู้ผลิตหลายรายจึงต้องหาทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโตในธุรกิจ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กรให้สามารถตอบสนองกับความต้องการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งความต้องการที่สำคัญของลูกค้า แม้กระทั่งผู้ผลิตยานยนต์ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เนื่องจากการพัฒนายานยนต์ ด้วยการใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับยานพาหนะและการใช้งานระบบการขับขี่ร่วมกัน (Ride-sharing) ที่รู้จักกันในชื่อ ACES ก็ยังจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตลาดปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ผลิตต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแล้ว ก็ยังต้องรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการขยายระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า เช่น ผู้ผลิตอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังสายงานผลิตของลูกค้า ซึ่งทำให้แต่ละสายงานผลิตนั้นต้องมีการปรับแต่ง ERP ให้เหมาะสมกับการทำงานโดยตรง อย่างไรก็ตามการปรับแต่ง ERP เหล่านั้นต้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้นทุนการปรับแต่งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจนั้นๆ มากที่สุด ดังนั้นการปรับแต่งหรือการอัพเกรด ERP อาจทำให้กระบวนการทำงานเกิดความยุ่งยากมากกว่าเดิม เนื่องจากการปรับแต่งแต่ละครั้งจะต้องมีการถ่ายโอนและทดสอบในระบบ ERP ที่อัพเกรด

Low-Code / No-Code Platform คืออะไร?

การพัฒนา Low-Code Platform เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ผ่าน Graphic User Interfaces และการกำหนดค่าแทนการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดรหัสตายตัวแบบดั้งเดิม โดยแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ไม่มีโค้ด (No-Code) นั้นคล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มการพัฒนาที่มีโค้ดต่ำ (Low-Code) เพียงแต่ไม่ต้องมีการเข้ารหัสใดๆ เพิ่มเติม

หากพูดถึงความสามารถของระบบ ERP ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้โซลูชั่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความซับซ้อนของการทำงานให้ใช้งานง่ายมากขึ้น ซึ่งซอฟต์แวร์ ERP ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะ จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Low-Code / No-Code Platform ถูกแทรงแซงอย่างไร

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Low-Code / No-Code Platformสามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Digital transformation ทำให้การสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สามารถจัดการกระบวนการใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี Low-Code / No-Code ช่วยให้ผู้ผลิตหลายรายเพิ่มความสามารถในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและช่วยต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกแซงได้เช่นกัน

สภาพแวดล้อม Low-Code / No-Code Platformสามารถสร้างความเข้มแข็งของระบบ ซึ่งช่วยผู้ผลิตในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปรับตัวเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ อีกทั้งสามารถกำหนดประสิทธิภาพขององค์กรท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Low-Code / No-Code Platform สร้างโอกาสสำหรับองค์กร

ผู้ผลิตสามารถใช้ Low-Code / No-Code Platform ได้อย่างไร

ความจริงแล้วมีตัวเลือกไม่กี่ตัวเลือกในการพิจารณาความสามารถเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะต้องการปลั๊กอินกับระบบที่มี Low-Code / No-Code Platform ให้กับ ERP ที่มีอยู่ หรือเปลี่ยนเป็นโซลูชั่นแบบรวม (Integrated solution) โดยโซลูชั่นแบบรวมช่วยให้ผู้ใช้หลักสามารถพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชั่นธุรกิจใหม่อย่างง่ายดาย

ปัจจุบันการพัฒนาแอปฯ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปยังทิศทางของการใช้งาน Low-Code / No-Code Platform เช่น QAD Enterprise Platform มีความสามารถในการขยายการทำงานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบภายนอก REST APIs / microservices ที่มีความปลอดภัยและแข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชั่นทั้งหมด โดยแนวทาง REST API นี้ ยังช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชั่นภายนอกบนคลาวด์ได้เช่นกัน

QAD Enterprise Platform ตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก้ผู้ผลิต

มีความจำเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ธุรกิจการผลิตต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และความพยายามในการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ มากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร ซึ่งการพัฒนาระบบ ERP ในสภาพแวดล้อมแบบ Low-Code / No-Code Platform จะช่วยลดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการขยายความสามารถ อีกทั้งยังคงรักษารูปแบบความปลอดภัยของบริษัทได้อีกด้วย ทั้งนี้ QAD Enterprise Platform ยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถขยายและสร้างแอปพลิเคชั่นที่เชื่อถือตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP Software โทร. 02 202 9363

 

ผู้เขียน

Etienne Ouvry เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก APICS-CPIM ให้กับ QAD ซึ่งทำงานร่วมกับ Global Account เพื่อทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานและเป้าหมาย CxO ได้ดีขึ้น

แหล่งที่มา https://www.qad.com/blog/2020/06/extending-erp-low-code-no-code

More Blog Entries

Introducing Strange Bedfellows, a QAD Podcast Mini-Series

QAD Podcast Mini-Series นี้เกิดจากการร่วมมือของ Tom Roberts รองประธานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และ...

Actionable Insights: Equipment Analysis

ในบล็อก Actionable Insights ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง Actionable Insights ...